Forum for Handel

I Forum for handel samles handelsnæringen i Kongsberg.  Her deles informasjon om hva som skjer i bransjen, vi deler erfaringer og diskuterer nye ideer.
Forumet møtes 4 – 6 ganger pr år.

Forumet er en aktiv meningsbærer og høringsinstans i saker som har betydning for handelsnæringen, og initierer, foreslår og gjennomfører tiltak og aktiviteter som fremmer handelen i Kongsberg.  Deltagerne melder inn aktuelle saker, men KNF kan også ta opp saker som vi ser er aktuelle.

Kongsberg Næringsforum inviterer til, og leder forumet. Vi er også bindeleddet mellom bransjen og Kongsberg kommune, Viken fylkeskommune, Norsk Sentrumsutvikling og andre aktuelle instanser.

Kontaktperson KNF: Irene Hagen

KNF tilbyr mange ulike forum og møteplasser for våre medlemsbedrifter. Noen av dem bygger på bransjetilhørighet, mens andre  baserer seg på fag eller funksjon og har deltagere fra mange ulike bransjer. Her kan du lese mer om hvordan våre forum fungerer.

Spinner