Home print

Forum for Serveringssteder

Medlemsbedrifter innen serveringsbransjen samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer. Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer. Forumet møtes 4-6 ganger pr år.

Les mer om hva Forum for Serveringssteder jobber med >

Kontaktperson (KNF): Irene Hagen

2020


Forum for Serveringssteder

Vi møttes i bakgården på Opsahlgården for en evaluering av sommersesongen, og planleggingen av høsten.


Digitalt forum for Serveringssteder

Det var en rekke saker til behandling på forumets første digitale møte. Bla. ble det diskutert hvordan bransjen kan komme seg styrket ut av krisen – styrket. Det ble orientert om resultatene fra ordførerens digitale møte 17. april, og status for prosjektet Ung Restaurant.


Forum for Servingssteder

Vi hadde en rekke saker på agendaen, bl.a. felles prosjekt i 2020, nye Kongsberg.no og høringsuttalelse om skjenkebestemmelser. Se hele agendaen for møtet her >

2019


Forum for Serveringssteder

På agendaen sto bla. rekruttering til bransjen, resultater fra TV-aksjonen, “Turist i egen by” og generell informasjon om hva som skjer fremover. I tillegg hadde vi besøk av Kongsberg videregående skole og presidenten i Norske Kokkenes Landsforening. Se agenda og referat her >


Forum for Serveringssteder

Agenda for møtet; Quality Hotel Grand forteller om nye prosjekter; Hotellet 1624 (drift, åpning, konsept etc) og prosjektet i Chr. Augustsgate (og evt. annet «kjekt å vite»). Skjenketider. Generell info om «hva skjer». Turist i egen by. Middag for en hundrings (har kun fått 5 tilbakemeldinger). Kulturell pubrunde. Evt.


Visningstur

Ansatte ved byens serveringssteder inviteres til visningstur. Vi besøker Kongsberg Kirke, Norsk Bergverksmuseum, Lågdalsmuseet, Sakkerhusene (her blir det mulighet til å kjøpe mat), Sølvgruvene og Labromuseene.


Forum for Serveringssteder

Vårt andre møte i forumet ble arrangert på Restaurant Jordnær.  På agendaen sto bl.a. Felles profilering/markedsføring, Middag for en hundrings og Høring om utvidet skjenking.