Home print

Forum for Serveringssteder

 title=

I mai 2019 startet vi opp forum for serveringssteder. Formålet er å skape en felles plattform for en positiv utvikling av serveringsbransjen i Kongsberg, og jobbe aktivt for rekruttering til bransjen i samarbeid med blant annet skoler og opplæringskontor.

Knappe året har gått, og vi er svært fornøyd med hvordan forumet har tatt form. Bransjen møtes fire til seks ganger i året hos hverandre. Den som er «vert» får anledning til å fortelle om sin virksomhet, enten det er nye konsepter eller annet spennende som skjer i bedriften. Formålet er å lære av hverandre og gjøre hverandre gode.

Bransjen har en stor, felles utfordring som vi ønsker å ta tak i, nemlig rekruttering til bransjen. Kongsberg Videregående skole ved utdanningsprogram for restaurant og matfager et aktivt medlem som har mange, gode prosjekter som bransjen støtter opp om. Det gjelder å finne potensialet blant elever så tidlig som mulig, samtidig som det er viktig å gi et realistisk bilde av hvordan det er å jobbe på et kjøkken. På denne måten vil en også forhåpentligvis redusere antall elever som ikke går utdanningsløpet fullt ut.

Samarbeidsprosjekter 2020
Bransjen inviterer til informasjons- og inspirasjonsmøte for å oppdatere rådgivere på hvilke behov næringen har mtp rekruttering til bransjen. Rådgiverne kommer både fra ungdomsskole og videregående skole.
Prosjektet «Vi dekker til fest» er et omdømme- og rekrutteringskonsept med mål om å la ungdom prøve seg innen faget og få opplevelser og erfaring med mat, matlaging og måltider.
Vi ser på muligheten for felles lærlingeordning, hvor bransjen samarbeider om å «dele» på lærlinger.
Felles høringssvar skjenking.

Vi gleder oss til et spennende samarbeid i årene som kommer!