Home print

Forum for Handel

Forum for handel består av KNFs medlemmer innen handelsnæringen. Forumet møtes 4 – 6 ganger pr år.
Forumets oppgaver
• Skape en felles plattform for en positiv utvikling av handel i Kongsberg.
• Være en aktiv meningsbærer og høringsinstans i saker som har betydning for handelsnæringen, samt være en aktiv stemme utad.
• Initiere, foreslå og gjennomføre tiltak og aktiviteter.
Medlemmene må selv melde inn aktuelle saker. KNF kan ta opp saker som vi ser er aktuelle.
KNFs rolle
KNF inviterer til, og leder forumet.  KNF er også bindeleddet mot Kongsberg kommune, Viken fylkeskommune, Norsk Sentrumsutvikling og andre viktige og aktuelle instanser.