Home print

Forum for bygg, anlegg og eiendom

 title=

Vårt forum for bygg, anlegg og eiendomsbransjen tar nytt grep, og løfter frem en rekke saker i 2020.

Tirsdag 4. februar satt fjorten firmaer ved bordet når forumets fokusområder skulle vedtas. Nytt i år er at Kongsberg kommune også vil delta i forumet, noe som har blitt meget godt mottatt blant medlemmene i forumet. Her vil det bli rom for diskusjoner og samarbeid i mere uformelle former. Rune Fredriksen, seksjonsleder for plan, bygg og landbruk, understreket at han svært gjerne vil ha tilbakemeldinger fra utbyggerne og eiendomsbransjen.

Hva skal forumet engasjere seg i, og jobbe med fremover?

Bransjen trenger økt rekruttering, og  forumet er enige om at Kongsberg videregående skoles avdeling i Saggrenda  trenger et løft. Her ønsker næringen å innføre en ekstra dimensjon i undervisningen med fokus på miljø, digitalisering og massivtre.  En annen sak som kom på bordet var reguleringsbestemmelsene. Etterspørselen i Kongsberg er stor på eneboliger. Aktørene er innforstått med hva det medfører av problematikk med økt biltrafikk osv., og er opptatt av å finne gode løsninger sammen med kommunen.

Alle rundt bordet var tydelige i sitt ønske om økt samarbeid med kommunen.  Spesielt med tanke på prosjektet Vekst i Kongsberg. “Hva kan vi bidra med?” var det direkte spørsmålet til Rune Fredriksen fra kommunen. Forumet er opptatt av å kunne tilføre merverdi til byen og innbyggerne. Det kom forslag om elektronisk post-/pakkeutlevering og avfallshåndtering under bakken som eksempler på nye løsninger for byens befolkning.

Ønsker flere rundt bordet

Selv med mange store saker på blokka, er noe av det første som står på lista rekruttering av flere aktører til forumet. Både store og små aktører i næringen er viktige for å stå sammen i saker som er viktige for bransjen og byen. Nå vil vi henvende oss spesielt til de små og mellomstore bedriftene innen bygg, anlegg og eiendom for økt samarbeid og vekst i Kongsberg.