Home print

Er du ingeniør? Søk gratis videreutdanning!

USN og Kongsbergindustrien har utviklet ny etterutdanning som i løpet av ett år skal gjøre ingeniører i stand til å jobbe som software-utviklere, og nå er det åpnet for å søke.

David Olaussen er prosjektleder for studiet

Allerede to dager etter at det ble mulig å søke har  allerede kommen inn nærmere 20 søknader til de 30 plassene på det nye studiet, men prosjektleder David Olaussen ønsker seg mange flere. -Her kan alle ingeniører søke – uansett bransje eller fag du har erfaring fra, sier han og understreker at det ikke er nødvendig med spesiell IT-kompetanse. Dette studiet er tilpasset at du tidligere har en ingeniørutdannelse og arbeidserfaring fra en annen disiplin enn programvareutvikling. Uansett om du er elektro- eller maskiningeniør, bygningsingeniør eller bioingeniør, så er dette videreutdanningsprogrammet like aktuelt.

Stor etterspørsel etter software-kompetanse

Tilgangen til programvarekompetanse er en av de største utfordringene som industrien står ovenfor. Covid-19 har framskyndt digitalisering av industrien og arbeidsprosessene. Dette utløser at det trengs enda mer kompetanse i industrien. Et enkelt søk på finn.no viser at det innen en times kjøring fra Kongsberg er over 250 ledige stillinger innen software, så mulighetene for en fremtidig jobb er mange. -En stor fordel med dette studiet er at om du er arbeidsledig så får du beholde dagpengene under utdanningen første halvdel av 2021, sier David Olaussen og legger til at han håper på en forlengelse av denne ordningen.

Programmet gir 45 studiepoeng og består av de tre kursbolkene Objektorientert programmering, Parallelle & Distribuerte systemer og Databaser, Objektorientert analyse & Objektorientert design. Det første kurset starter allerede 11. januar, så her gjelder det å være rask. De neste kursene har oppstart i mars og august.

Les mer om studiet, og søk opptak på USN sine sider >

Dette videreutdanningsprogrammet er tidligere omtalt på KNFs hjemmesider, og den saken kan du lese her >