Home print

En fantastisk teknologiuke

 title=

Hele forrige uke var Krona fylt av barn og unge, lærere og næringslivsfolk. På ulike arenaer og møtepunkt men alle med samme mål; ny og spennende kunnskap om teknologi og autonomi!

Mandag var det Innovasjonscamp hvor Ungt Entreprenørskap inviterte 150 elever fra videregående skole til å løse et oppdrag. Oppdraget var knyttet til FNs bærekraftsmål nr.3 – God helse: «Gruppen skal konkretisere ett problem som begrenser eldres livskvalitet, og bruke teknologi til å lage en innovativ løsning.

Elevene jobbet gjennom dagen sammen med veiledere fra KDA, Kongsberg Innovasjon, Etablererkontoret, USN, Teknologirådet og Kongsberg Kommune. Det kom mange gode løsninger for å håndtere problemer man møter på i høy alder. Vinnergruppen laget «Grandmas watchdog» – en «førerhund» som er ved din side og hjelper deg med nødvendige gjøremål.

Mandag og tirsdag var det tradisjonelle skoleprogrammet der elever i 2., 5. og 8 klasse fikk prøve seg på ulike realfagsaktiviteter. Studenter og ansatte fra Fagskolen Tinius Olsen, Universitet i Sørøst-Norge og Vitensenteret inspirerte og forhåpentligvis ga elevene ny kunnskap om bla. DNA, koding, fysikk og mye annet. Alle skolene i Kongsberg var med sine 2., 5. og 8. klassetrinn innom, i tillegg til elevene på Kongsberg International School og Kongsberg Norsksenter (som du ser på bildet).

Tirsdag tok NHO og NITO turen til Kongsberg for å motivere jenter i 9. og 10. klasse til å ta teknologiutdannelse. Her fortalte jenter som i dag jobber i Kongsberg industrien om hva jobben deres egentlig går ut på. Finn ut mer her >

Pepper

Pepper

Onsdag formiddag var alle elevene i 10. klasse invitert til Teknologiseminar med Kongsberg Gruppen. Der fikk de innblikk i hvilke typer arbeidsoppgaver som KOG vil ha behov for i fremtiden, og hva som er spennende nye felter i fremtidens arbeidsliv. Roboten Pepper var innom og ønsket alle velkommen, fortalte litt om Innovasjonssenteret og om hvor hun bor.

Onsdag ettermiddag var alle lærere i Kongsberg – uansett klassetrinn, barneskole, videregående eller universitet – invitert til lærerprogrammet i Musikkteateret. Hvorfor er det viktig med realfag i skolen idag? Hvordan få elevene og lærerne til å finne gode metoder og læringsaktiviteter? Dette spørsmålet besvarte Vibeke Gwendoline Fængsrud fra House of Math, før Olav Madland fortalte om autonomi og hvorfor det går en førerløs buss rundt i Kongsberg gater.

Tilslutt fikk alle en innføring i hva AR-teknologi kan bety for undervisningen, og det var mulig å få prøve brillene og erfare selv. Pointmedia snakket om hva som finnes av muligheter i dag, og hva det jobbes med å utvikle videre.

Technology Summit

Daniel Susskind

“Autonomy and Sustainability” var tema for årets Technology Summit som gikk av stabelen torsdag og fredag.  Musikkteateret i Krona var fylt av næringsliv, politikere og akademia.  Programmet for konferansen kunne tilby en flott rekke av foredragsholdere fra inn- og utland.  Men mest oppmerksomhet fikk nok Telenors lansering av 5G-nettet og Postens autonome postombringer – begge hadde sine “premierer” for pressen og interesserte tilskuere under Technology Summit.

Det gleder oss å se all oppmerksomheten Teknologibyen Kongsberg har fått i disse dagene, både lokalt og nasjonalt!