Home print

Digital kompetanseheving for våre medlemmer

KNF tilbyr våre medlemmer kompetanseheving inn digital synlighet satt i system.

Som tidligere nevnt vil det være de raske som slår de treige. 90 % av alle kjøpsprosesser starter med et søk på Google. Det Googles 50 millioner ganger i Norge hver dag. Vi ønsker derfor hjelpe alle våre medlemmer innen handel, servering og opplevelser til å bli gode digitalt. Vi kjører i gang et to års prosjekt med mye spennende innhold som skal bidra til at dere sammen skal gjøre Kongsberg til en attraktiv handelsby, både fysisk og digitalt.

Vi ønsker å ha med oss alle, og begynner derfor med det mest grunnleggende – å sørge for at informasjon om bedriften ligger riktig i Google, og at bedriften har en optimalt utseende Facebook-side med riktig informasjon. Mange av disse verktøyene er gratis og krever kun egeninnsats. Deretter skal vi bygge sten for sten, slik at hele byen til slutt kan stå sammen om å tilby totale, sømløse opplevelser for kunden.

Digital kompetanseheving gjøres selvfølgelig digitalt. Dere vil i løpet av neste uke motta en link til en video med grunnleggende opplæring i synlighet på Google og Facebook. Den kan dere se når som helst og hvor som helst. Vi anbefaler at du deler den med dine ansatte, slik at de etter hvert besitter samme kompetanse som deg. Da kan dere avlaste hverandre og bli gode sammen. Neste steg tar vi når vi har lagt julen bak oss og går inn i et nytt og spennende år.