Home print

Dette mener SV om samferdsel og infrastruktur

1. Hvordan vil dere holde trykket på «to tog i timen og en time til Oslo»?

SV ved stortingsrepresentant Arne Nævra har vært en pådriver i arbeidet med å få til «to tog i timen og en time til Oslo». Han har som kjent fått utarbeidet et prosjekt som kan brukes mens vi venter på dobbeltspor. Både Kongsberg SV og Viken SV har oppfølging av dette uttalt i sine programmer.

2. Bør kollektivtilbudet innad i kommunen styrkes? Hvilke tiltak vil eventuelt være aktuelle?

Ja, kollektivtilbudet er for dårlig, spesielt i kommunen utenfor byen. Kongsberg SV vil bruke sine partifeller i Viken SV til å øve press på beslutningstakere. Vi vil dessuten si ja til bypakken fra staten (Buskerudbyen) for å få midler til å styrke kollektivtilbudet. Det forrige flertallet stemte ned Buskerudbyen, vi stemte for.

3. Nye E-134 vil bety en stor omveltning i trafikkmønsteret i og nær Kongsberg sentrum. Hvilke utfordringer og muligheter tenker dere at dette vil føre til, og hvordan tenker dere å tilrettelegge og bruke mulighetsrommet på best mulige måte?

Ny E-134 er en stor lettelse for byens befolkning som har hatt tungtrafikk tett inn på husveggene i så mange år. Utfordringen blir å opprettholde handel, å få folk til å kjøre innom Kongsberg. Her kan kommunen spille en viktig rolle i å legge til rette for gode initiativ fra næringslivet og ved å skape allment tilgjengelige og spennende byrom. Gangsti langs Lågen, arbeid for hyppigere bussavganger og et ønske om gode løsninger i samarbeid med næringslivet når det kommer til næringsutvikling er eksempler på slikt arbeid.