Home print

Dette mener SV om opplevelsesnæringene

1. Hvilke målgruppe(r) bør vi satse på for å øke antall besøkende til Kongsberg? Hva mener ditt parti er Kongsbergs beste «selling point»?

SV mener at skog- og fjellområdene og den historiske arven er de to viktigste poengene for å få turister til byen. Flere målgrupper må nås for å satse på mer turisme. Kombinert med teknologikompetansen i byen er mulighetene spennende.

2. Hvordan mener ditt parti at Mynta, Bergverksmuseet og de tilliggende områdene best bør forvaltes? Hvordan ser området ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?

Bergverksmuseet har en viktig rolle å spille opp mot byjubileet og Mynta må videreutvikles til et grøntområde som innbyr til allmenn bruk og ferdsel.

3. Hva mener ditt parti om bruken av Gruveåsen? Skal det tillates å bygge ut for flere hytter, leiligheter samt sommerdrift for skisenteret og andre interessenter?

SV mener at Gruveåsen er en av byens perler. Bruken av denne må tilrettelegges med nennsom hånd. SV vil ikke ha flere hytter og leiligheter i området enn det som er, men vil heller tilrettelegge for bedre ankomst noen steder. Og en skikkelig oppgradering av kulturminnene i gruveåsen, her vil SV jobbe for en endring.

4. Kongsberg har i dag ingen plasser spesielt for bobiler eller camping. Hvor viktig mener ditt parti at det er å etablere en slik plass? Hvor bør den evt. ligge, og hvordan bør et slikt tilbud driftes?

Det er viktig med en skikkelig campingplass. Det må være mulig å bli enige om en plassering for campingfolket. Det er spesielt viktig etter at veien blir lagt utenom byen, at vi får campingturistene og bo-bilene til å stoppe, handle og bruke byen før de drar videre. Kongsberg SV støtter gode forslag og mener dette er viktig.

5. Hvor viktig er det for Kongsberg å ha et fysisk turistkontor? Hvem bør finansiere et slikt tilbud?

SV mener vi må ha et fysisk turistkontor som er lett å finne for turister. Det bør finansieres og drives slik de fleste andre turistkontor i andre byer gjør – som et samarbeid mellom kommunen og et eller annet destinasjonsselskap. SV i posisjon er gjerne med på å arbeide for en bedring av turistkontoret.