Home print

Dette mener SV om industrien

1. Kommunen har allerede vært proaktive ved å vedta Nasjonal digital testarene, implementere de autonome bussene i bybildet og legge til rette for videre satsning. Hvordan vil dere bruke momentet og mulighetene som ligger i nasjonal testarena til å satse videre og tørre å prøve å noe nytt?

SV ser det som naturlig at en by med Kongsbergs teknologikompetanse er med i denne satsingen, og vil være med på å følge opp dette videre. Fagskolens nye lab, et begynnende AR-prosjekt ved KOVS og de spennende mulighetene for å knytte teknologibegrepet til utviklingen av publikumsrettet virksomhet til by-jubileet er spennende og bør understøttes av kommunen.

2. Det er et uttalt mål om at Teknologibyen Kongsberg skal være et etablert og godt kjent begrep både nasjonalt og internasjonalt. Kongsberg kommune har påtatt seg ansvar for politisk posisjonering, og for å kommunisere mulighetene her sammen med næringslivet. Hvordan vil dere arbeide for å nå dette målet?

Ved å fortsette arbeidet gjennom innovasjonskontoret, jobbe for å få på plass et nasjonalt fond for det grønne skiftet, bidra til utvikling av studiestedet Kongsberg og generelt være teknologioptimister. Norge har gode muligheter til å posisjonere seg innenfor autonome kjøretøy, både maritimt og på land, og Kongsberg kan være blant spydspissene i en sånn satsning.