Home print

Dette mener Senterpartiet om industrien

1. Kommunen har allerede vært proaktive ved å vedta Nasjonal digital testarene, implementere de autonome bussene i bybildet og legge til rette for videre satsning. Hvordan vil dere bruke momentet og mulighetene som ligger i nasjonal testarena til å satse videre og tørre å prøve å noe nytt?

Dette arbeidet er en viktig del i det å skape nye arbeidsplasser på sikt. Her tok kommunen den rollen som en kommune bør ta,- være bidragsyter og pådrivere. Fremtiden ligger foran Kongsberg her, det er bare å «dytte etter». Det er naturlig at Kongsberg har en nasjonal testarena med de teknologibedriftene vi har lokalisert.Vi støtter videre derfor at Kongsberg går inn med midler i arbeidet med å få til den store testbanen på Meheia (Telemark Ring), da vi ser at dette vil være et viktig ledd i testarenaarbeidet.

2. Det er et uttalt mål om at Teknologibyen Kongsberg skal være et etablert og godt kjent begrep både nasjonalt og internasjonalt. Kongsberg kommune har påtatt seg ansvar for politisk posisjonering, og for å kommunisere mulighetene her sammen med næringslivet. Hvordan vil dere arbeide for å nå dette målet?

Kongsberg har et omdømme som et høyteknologisk kraftsentrum. Dette må man fortsette å jobbe for enhver sammenheng må dette faktum fremheves og arbeides for, både for å understreke betydningen av å sikre dens tilstedeværelse og for å bruke den som «agn» for å tiltrekke seg ny virksomhet.
I alt arbeid knyttet til dette er det viktig å arbeide sammen med teknologimiljøet, både være godt samsnakket og opptre fysisk sammen på stortinget eller i andre sammenhenger hvor det er snakk om forhold som har betydning for Kongsbergsamfunnet og industrien.
Det nylig vedtatte nærings- og industriplanverktøyet gir den til enhver tid sittende politisk flertall viktige mål å jobbe for.