Home print

Dette mener Senterpartiet om handel og byliv

1. Hva og hvor er Kongsberg sentrum? Vestsida vs. Nymoen – hvilken utvikling av bydelene ser dere fremover? Hvordan ser sentrum ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?

Mitt parti har vært i posisjon allerede i 4 år, og vi mener det kan synes. Handelen har iflg NHO Handel ikke sunket i Kongsberg i denne perioden, i motsetning av hva som har vært landstrenden. Dette skyldes at vi har hatt fokus på handelsnæringen, trukket de inn i dialogmøter med formannskapet og lyttet til de. Så må vi alle ta et felles ansvar for en stadig økende netthandel, men ordføreren har oppfordret til lokal julehandel bl.a.
Vi må ta vare på begge bydelene. Elefanten i rommet er «hvor skal polet ligge?». Det blir en spennende debatt dersom Vinmonopolet måtte ønske å relokalisere vekk fra Vestsiden.

2. Vinmonopolet vurderer ny beliggenhet. Det er politikernes oppgave å legge føringer for hvor det skal ligge i fremtiden. Hva mener deres parti om Vinmonopolets fremtidige lokalisering i Kongsberg?

Først må de komme med en henvendelse om det. Litt vanskelig å mene noe om et tenkt tilfelle. Forsvinner polet fra Vestsiden er det nok slutt ved flere av butikkene der. Samtidig er det et spørsmål om vi har «råd» til å holde oss med to handelssentrum så tett ved hverandre. Nymoen har også utfordringer, disse kommer ofte litt i skyggen av Vestsiden.

3. Det er viktig for næringslivet at detaljhandelen fortsatt holdes i sentrum. Hva tenker ditt parti om å åpne opp for detaljhandel utenfor sentrumskjernen? Hva ønsker dere å gjennomføre av tiltak som fremmer handel og byliv, og hvordan tenker dere å unngå tomme lokaler på gateplan?

Sp har stått beinhardt på å holde på detaljhandelen i sentrum. Dette vil vi fortsette med. Å unngå tomme lokaler på gateplan er ikke nødvendigvis bare et politisk spørsmål. Det er også et ansvar som gårdeiere må ta sin del av. Som planmyndighet kan kommunen gjøre grep for å gjøre gatebildet enda mere innbydende for de kunder og butikker. TSp tror ikke at det ligger en «quik fix» løsning, men er sikker på at man kan komme fram til gode løsninger i samarbeid med handelsnæringen og gårdeiere. Hvordan man ruter biltrafikken, samt parkeringsregimet er en måte kommunen kan styre dette litt på.

4. Når ny E-134 åpner vil trafikkmønsteret i sentrum endres, og adkomsten blir kan bli utfordrende. Hvordan stiller ditt parti seg til forslaget om å snu enveiskjøringen i Stasjonsbakken (mulig å kjøre opp ) samt gjøre om hele Storgata til miljøgate (fra Nybrua til Knutepunktet)?

Det kan godt være en god løsning å gjøre noe med kjøreretningen i Stasjonsbakken. Det med Storgata som miljøgate,- da må en først definere hva man legger i begrepet miljøgate. Menes det at den gjøres mere innbydende med beplantning og kafebord, så vil det kanskje være en god ide. Igjen så tror Sp at en vil finne en løsning i sammen med gårdeiere og handelsstand.

5. Parker og plasser må være attraktive og innbydende. Elvebreddene langs Lågen er i stor grad uutnyttede rekreasjonsområder. Hva mener ditt parti om forskjønning, grønne lunger og attraktive uterom? Hva vil dere eventuelt prioritere?

Sp er selvfølgelig enig i at bysentrum i både Kongsberg og Hvittingfoss må gjøres mest mulig hyggelig og attraktiv å oppholde seg i. Hva som skal prioriteres må avgjøres når en får en oversikt over behov og kostnader.

6. Det er i dag den voksne delen av befolkningen som dominerer bosettingen i sentrum. Vil ditt parti fremme tiltak som kan tiltrekke seg unge og barnefamilier? Hva bør gjøres?

Først og fremst gjøre det mulig for at unge kan bosette seg i sentrum. Her kan kommunen, sammen med utbyggere og Husbanken ta noen grep for å få til det. Dernest så handler det om at det er ute-tilbud til de unge.