Home print

Dette mener MDG om industrien

1. Kommunen har allerede vært proaktive ved å vedta Nasjonal digital testarena, implementere de autonome bussene i bybildet og legge til rette for videre satsning. Hvordan vil dere bruke momentet og mulighetene som ligger i nasjonal testarena til å satse videre og tørre å prøve å noe nytt?

Transportsektoren er den delen av kommunen vår som står for størst utslipp av klimagasser. Derfor er en slik testarena ypperlig for å teste ut større kjøretøyer i tillegg til den lille bussen men også båter, fly ol. så langt det lar seg gjøre, som er autonome og utslippsfrie. Kommunen og næringslivet kan sammen utvikle nye løsninger som kommer innbyggerne og besøkende til gode. Noe av den avanserte teknologien som finnes i Kongsberg bør også kunne brukes aktivt her hjemme.

2. Det er et uttalt mål om at Teknologibyen Kongsberg skal være et etablert og godt kjent begrep både nasjonalt og internasjonalt. Kongsberg kommune har påtatt seg ansvar for politisk posisjonering, og for å kommunisere mulighetene her sammen med næringslivet. Hvordan vil dere arbeide for å nå dette målet?

Vi vil føre en aktiv næringspolitikk som tiltrekker seg nye næringer og kompetanse til allerede eksisterende næringer og prosjekter. Det vil være å skape en by folk vil flytte til og etablere seg i. Legge til rette for lokaler og klynger som kan skape ny grønn innovasjon som hjelper fremtiden. For eksempel i samarbeid med stat og næring utvikle et grønt, bærekraft utviklingssenter som kan gi muligheter med den teknologien vi allerede har. Ved å snakke opp Kongsberg utenfor kommunegrensene og være i dialog med næringslivet, så vi sammen kan bidra til det grønne skiftet og sørge for trygge arbeidsplasser i fremtiden.