Home print

Dette mener Kongsberglista om opplevelsesnæringene

1. Hvilke målgruppe(r) bør vi satse på for å øke antall besøkende til Kongsberg? Hva mener ditt parti er Kongsbergs beste «selling point»?

Nå skal det utarbeides en reiselivsplan og der vil målgrupper drøftes grundig. Her kan vi lære mye av dem som besøker Blaafarveverket, som har klart å får til en god turistmagnet fra et langt dårligere utgangspunkt enn det Kongsberg har. Våre beste «selling points» er det som har med sølvverket å gjøre og kirken.

2. Hvordan mener ditt parti at Mynta, Bergverksmuseet og de tilliggende områdene best bør forvaltes? Hvordan ser området ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?

Vi forstår spørsmålet slik at det tenkes på arealene. Vi mener det må være en oppgave at Bergverksmuseet kan overta Mynta. Når det gjelder Kvarten-området, bør det igjen utvikles til Kongsbergs utescene/»folkepark». Her er forslaget fra Kongsberglistas program for perioden 2019 – 2023:
● Arbeide for at Bergverksmuseet får realisert sine ønsker om å overta deler av anlegget til Det Norske Myntverket både for utvidelse av museumsarealene og magasinkapasiteten.

3. Hva mener ditt parti om bruken av Gruveåsen? Skal det tillates å bygge ut for flere hytter, leiligheter samt sommerdrift for skisenteret og andre interessenter?

Vi vil være svært restriktive til flere hytter i selve Gruveåsen. Sommerdrift ved skisenteret kan inkludere «Høyt og lavt»- aktiviteter. I tillegg vil sykkelentusiastene skape nytt liv og lykkes vi med våre forslag i Kongsberglistas program for 2019 – 2023, vil stolheisen også kunne kjøres på sommerstid (slik den engang gjorde):
● Stoppe forfallet av de mange verneverdige minnene fra sølvverkstiden. Disse er en del av Kongsbergs sjel. Vi vil allerede våren 2019 ta et initiativ for å igangsette en prosess for å få kartlagt forfallet med sikte på å utarbeide en plan for rehabilitering og vedlikehold av disse minnene for fremtidige generasjoner. Planen må også utrede mulige måter dette arbeidet kan finansieres på. Vi vil gå inn for at Kongsberg kommune bidrar for å få fart på arbeidet. Vi vil ha som mål at minnene i gruveåsen fremstår i ny og forbedret forfatning til byjubileet i 2024.
● I samarbeid med Bergverksmuseet, Sølvverkets Venner og andre interesserte ta et initiativ til at gruveåsen og kulturminnene gjøres mer tilgjengelig for turister og besøkende, og at skilting og annen informasjon blir bedre. Her har vi en unik mulighet til å kombinere flotte naturopplevelser med også å vise hvordan naturen og terrenget ble en integrert del av den tidlige gruvevirksomheten.
● Som et ledd i dette arbeidet, ta et initiativ overfor eieren av «Knuteveien» med sikte på å etablere langsiktige løsninger for både opprusting og løpende vedlikehold av veien.

4. Kongsberg har i dag ingen plasser spesielt for bobiler eller camping. Hvor viktig mener ditt parti at det er å etablere en slik plass? Hvor bør den evt. ligge, og hvordan bør et slikt tilbud driftes?

Igjen fra vårt program:
● Få utredet en campingplass for telt-, hytte- og bobilturister. Skavanger (flyplassområdet) kan være et slikt område. Den nye gang- og sykkelbroen over Numedalslågen vil lette turistenes gangavstand til sentrum i naturskjønne omgivelser på gangveiene langs Numedalslågen. Driften må forestås av private.

5. Hvor viktig er det for Kongsberg å ha et fysisk turistkontor? Hvem bør finansiere et slikt tilbud?

Det er viktig og bør legges til Bergverksmuseet, som har åpent hele uken. I tillegg et digitalt turistkontor. Hotellene og andre overnattingssteder bør dessuten ha digitale «turistterminaler». Finansiering bør skje gjennom et spleiselag av kommunen og reiselivsaktørene.