Home print

Dette mener Høyre om samferdsel og infrastruktur

1. Hvordan vil dere holde trykket på «to tog i timen og en time til Oslo»?

Kongsberg Høyre vil fortsette med å ta opp dette kravet både mot eget sentralt partiapparat og mot fagansvarlige politiske organer. Vi vil fortsette med å argumentere for betydningen Kongsberg har i norsk verdiskaping og viktigheten av god kommunikasjon til Oslo og flytplasser med internasjonale knytninger.

2. Bør kollektivtilbudet innad i kommunen styrkes? Hvilke tiltak vil eventuelt være aktuelle?

Ja, vi må aktivt trykke på for å etablere innovative, framtidsrettede kommunikasjonsløsninger. I det ligger det at vi ikke nødvendigvis vil øke frekvens av dagens kommunikasjonstilbud, men særlig være en pådriver (og pilotkunde) for alternative og innovative kommunikasjonsformer.

3. Nye E-134 vil bety en stor omveltning i trafikkmønsteret i og nær Kongsberg sentrum. Hvilke utfordringer og muligheter tenker dere at dette vil føre til, og hvordan tenker dere å tilrettelegge og bruke mulighetsrommet på best mulige måte?

Nye E-134 vil minske trykket fra gjennomgangstrafikken i Kongsberg. Det vil si at de bynære miljøene ikke lenger vil bli belastet av trafikken fra de som i utgangspunktet ikke har tanker om å stoppe i Kongsberg, men kun er på gjennomreise til en annen destinasjon. Det betyr at det blir lettere å legge tilrette for sentrumsnære gang- og sykkelveier samt å etablere grønne lunger og boliger nær tidligere hovedtrafikkårer. Dette er svært positive muligheter. Utfordringen som ligger i handelstap fra gjennomgangstrafikanter som tidligere kunne tenkes å stoppe i Kongsberg for spontane innkjøp må adresseres ved å fokusere på å markedsføre Kongsberg som destinasjon. Det betyr en skarpere handels- og reiselivsstrategi.