Home print

Dette mener Høyre om opplevelsesnæringene

1. Hvilke målgruppe(r) bør vi satse på for å øke antall besøkende til Kongsberg? Hva mener ditt parti er Kongsbergs beste «selling point»?

Kongsberg må bli oppfattet som et sted det er verdt å reise til. Altså at man planlegger å reise til Kongsberg som destinasjon fordi man vil. Vi må bli tur-og aktivitetsbyen. Turstiene rundt byen, kulturarven i Gruveåsen, mulighet for sykkel- og skiaktivitet, padling og annen vannaktivitet i Lågen. Målgruppen vil være bred, men barnefamilier, aktive brukere av natur og næringslivsbesøkende peker seg ut.

2. Hvordan mener ditt parti at Mynta, Bergverksmuseet og de tilliggende områdene best bør forvaltes? Hvordan ser området ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?

Det må være et mål at dette kan bli byens nye oase hvor gjerdene er borte og folket slipper inn. Kommunen har ingen direkte innflytelse på dette, men må være positive til at området blir allemannseie uten kommunalt eierskap. Her kan det om 4 år være både museum, småbutikker med kunsthåndverk, kafe o.l samt utescene som i tidligere tider.
Vi mener at nedre del av Kvarten kan være et utmerket område for å tilrettelegge for bobilparkering. Det vil være sentralt og nært byens handels- og serveringstilbud.

3. Hva mener ditt parti om bruken av Gruveåsen? Skal det tillates å bygge ut for flere hytter, leiligheter samt sommerdrift for skisenteret og andre interessenter?

Kongsberg Høyre mener Gruveåsen har utrolige utviklingsmuligheter, både som rekreasjonsområde for kommunens beboere, og som opplevelsesdestinasjon for turister. Vi må legge tilrette for utvidet bruk av Gruveåsen. Vi vil i mindre grad prioritere tradisjonell hyttebygging, men heller legge til rette for overnattingsmuligheter for tilreisende (hotell/leiilighet). Skisenteret må få mulighet til å utvide sin virksomhet.

4. Kongsberg har i dag ingen plasser spesielt for bobiler eller camping. Hvor viktig mener ditt parti at det er å etablere en slik plass? Hvor bør den evt. ligge, og hvordan bør et slikt tilbud driftes?

Kongsberg Høyre mener Kvarten kan være et egnet område for bobil, men mindre egnet for tradisjonell camping.

5. Hvor viktig er det for Kongsberg å ha et fysisk turistkontor? Hvem bør finansiere et slikt tilbud?

Tradisjonelt turistkontor med begrensede åpningstider på en spesifikk adresse er mindre viktig. Mer viktig er det å ha et informasjonstilbud på nett som kan nås til alle døgnets tider fra hvilken som helst adresse. En turistportal på nett vil være viktig for å få folk til å ønske å dra til Kongsberg, for planlegging av besøket på forhånd samt å orientere seg om dagens/ukens muligheter. Kongsberg Høyre vil prioritere nettbasert turistkontor framfor et fysisk turistkontor. Men det fordrer at siden aktivt oppdateres og holdes relevant.