Home print

Dette mener Høyre om industrien

1. Kommunen har allerede vært proaktive ved å vedta Nasjonal digital testarene, implementere de autonome bussene i bybildet og legge til rette for videre satsning. Hvordan vil dere bruke momentet og mulighetene som ligger i nasjonal testarena til å satse videre og tørre å prøve å noe nytt?

Kongsberg kommune skal fortsette, og ytterligere forsterke, innsatsen med å være ‘Teknologibyen Kongsberg’. Sentralt i dette er å være positiv til pilot- og uttestingsprosjekter. Kongsberg skal aktivt forsterke vårt teknologimiljø ved å være en god vertskapskommune.

2. Det er et uttalt mål om at Teknologibyen Kongsberg skal være et etablert og godt kjent begrep både nasjonalt og internasjonalt. Kongsberg kommune har påtatt seg ansvar for politisk posisjonering, og for å kommunisere mulighetene her sammen med næringslivet. Hvordan vil dere arbeide for å nå dette målet?

Kongsberg Høyre vil fortsette med vårt fokus på å bruke identitetsbegrepet “Teknologibyen Kongsberg” i alle sammenhenger, særlig mot det sentrale politiske miljøet. Vi jobber kontinuerlig tett mot viktige beslutningstakere og vil bruke all vår tyngde på å posisjonere Kongsberg fremover.

Vi vil forsterke det samarbeidet kommunen har mot de tunge industribedriftene i Kongsberg, innovasjonsmiljøet i Kongsber, og ikke minst mot utdanningsmiljøene rundt fagskole og universitet. Dette er en fundsamental del av å være vertskapskommune for disse miljøene som er hovedfundamentet i begrepet “Teknologibyen Kongsberg”.