Home print

Dette mener Arbeiderpartiet om samferdsel og infrastruktur

1. Hvordan vil dere holde trykket på «to tog i timen og en time til Oslo»?

To tog i timen og en time til Oslo er en en viktig sak for Kongsberg Arbeiderparti. Vi benytter de arenaene vi har for å legge trykk på denne saken, både i fylkeskommunen og på statlig nivå. Det vil vi fortsette å jobbe for og gjenta frem til det er prioritert av et stortingsflertall i fremtidig NTP.

2. Bør kollektivtilbudet innad i kommunen styrkes? Hvilke tiltak vil eventuelt være aktuelle?

Kollektivtilbudet er en viktig del av målet om en grønnere og mer miljøvennlig by. Vi er opptatt av at kollektivtilbudet er hensiktsmessig og riktig skalert. Det er for mange viktig for å kunne delta på fritidsaktiviteter og en god kollektivtransport vil kunne heve Kongsberg sentrum. Prioriteringene for antall ruter og hvordan rutene legges opp ligger i Viken Fylkeskommune. Igjen er det viktig med den politiske dialogen med fylkeskommunen.

3. Nye E-134 vil bety en stor omveltning i trafikkmønsteret i og nær Kongsberg sentrum. Hvilke utfordringer og muligheter tenker dere at dette vil føre til, og hvordan tenker dere å tilrettelegge og bruke mulighetsrommet på best mulige måte?

Nye E134 gir oss både utfordringer og muligheter. Først og fremst er det viktig infrastruktur for industrien i byen, vi er veldig fornøyd med at det er på plass. Trafikken som går på E134 vil nå ligge utenfor bykjernen, dette gjør at det ikke er like tydelig stoppeffekt. Samtidig taler det for et sunnere og bedre bymiljø, med mindre trafikk. Vi ser at mange byer har lagt hovedferdselsåren utenfor sentrum, noe som har vært viktig for bedre bymiljø. Vi mener at vi må satse på tilbudene i sentrum, gjøre det attraktivt å være, det er det som skaper aktivitet og folk i sentrum.