Home print

Dette mener Arbeiderpartiet om opplevelsesnæringen

1. Hvilke målgruppe(r) bør vi satse på for å øke antall besøkende til Kongsberg? Hva mener ditt parti er Kongsbergs beste «selling point»?

Kongsberg bør satse på flere viktige grupper hvor kommunen har gode forutsetninger for å få flere besøkende og overnattende gjester.
Alle de næringsreisende som besøker Kongsberg, men som i dag velger å overnatte andre steder, bør sikres mer attraktive overnattings-, opplevelses, og serveringstilbud som gjør at de i fremtiden velger Kongsberg. Tilrettelagte opplevelsesaktiviteter knyttet til kommunens rike kulturhistorie. Tilrettelagte opplevelsesaktiviteter innen natur – idrett – friluftsliv – motorsport – osv bør være et satsingsområde både når det gjelder «hverdagsturisme» og større arrangementer. Tilrettelagte opplevelsesaktiviteter knyttet til kommunens rike kulturhistorie.

2. Hvordan mener ditt parti at Mynta, Bergverksmuseet og de tilliggende områdene best bør forvaltes? Hvordan ser området ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?

Arbeiderpartiet forventer at staten tar ansvar for å gi Bergverksmuseet nødvendige ressurser slik at museet kan realisere sine ønsker om å ta over Mynta og utvikle et sammenhengende museums- og aktivitetsområde. Kongsberg kommune bør støtte opp om og samarbeide med Bergverksmuseet når det gjelder utvikling og tilrettelegging av Kvarten slik at dette blir et område for aktivitet sommer og vinter. Flytting av Tubaloon, lekeinnstallasjoner, grillområde, skiløype m.v. bør realiseres.

3. Hva mener ditt parti om bruken av Gruveåsen? Skal det tillates å bygge ut for flere hytter, leiligheter samt sommerdrift for skisenteret og andre interessenter?

Gruveåsen er et viktig kulturminne og et viktig rekreasjonsområde som har enormt potensiale ved riktig tilrettelegging. Kongsberg kommune bør kreve at staten som grunneier og ansvarlig for fredningsområdet stiller opp med nødvendige ressurser til å ivareta kulturminnene og utvikle områdets attraktivitet for både tilreisende og fastboende. Kongsberg kommune bør være positive til videre utvikling av Skisenteret. Både når det gjelder helårsaktiviteter, hytter og leiligheter i tilknytning til anlegget.

4. Kongsberg har i dag ingen plasser spesielt for bobiler eller camping. Hvor viktig mener ditt parti at det er å etablere en slik plass? Hvor bør den evt. ligge, og hvordan bør et slikt tilbud driftes?

Kongsberg bør tilrettelegge for en stadig økende bobilflåte. Det bør opparbeides/tilrettelegges bobiloppstillingsplasser i tilknytning både i sentrum og i Saggrenda. Også andre friområder bør vurderes. Kommunen bør bidra med tilrettelegging av servicepunkter for tømming av septik, fylling av vann og tilgang på strøm. Dersom det kommer aktører som vil satse på mer omfattende tilrettelegging for bobilturisme bør kommunen legge til rette for at dette tilbudet får gode rammevilkår.

5. Hvor viktig er det for Kongsberg å ha et fysisk turistkontor? Hvem bør finansiere et slikt tilbud?

Viktigheten av et fysisk turistkontor avgjøres av produktene kontoret kan formidle. Kommunens rolle bør være avgrenset til å være en samarbeidspartner og eventuelt til et driftstilskudd. Opplevelsesnæringen selv bør finansiere opp kontorets aktivitet og drift.