Home print

Dette mener Arbeiderpartiet om industrien

1. Kommunen har allerede vært proaktive ved å vedta Nasjonal digital testarene, implementere de autonome bussene i bybildet og legge til rette for videre satsning. Hvordan vil dere bruke momentet og mulighetene som ligger i nasjonal testarena til å satse videre og tørre å prøve å noe nytt?

Fra kommunens side så er det viktigste at vi er nysgjerrige og villige til å legge tilrette for nye og spennende ideer. De autonome bussene var avhengige av at kommunen spilte på lag, tilsvarende holdning må vi ha til nye ideer. Arbeiderpartiet er teknologioptimister, og mener at vi både for næringslivets del, for miljøet og for kommunens innbyggere er tjent med å være i front og bruke alle de mulighetene som ligger i digital testarena. Blant annet ser vi nasjonal digital testarena som helt sentral i utviklingen av et bærekraftig bysentrum.

2. Det er et uttalt mål om at Teknologibyen Kongsberg skal være et etablert og godt kjent begrep både nasjonalt og internasjonalt. Kongsberg kommune har påtatt seg ansvar for politisk posisjonering, og for å kommunisere mulighetene her sammen med næringslivet. Hvordan vil dere arbeide for å nå dette målet?

Teknologibyen Kongsberg er et et sentralt og viktig begrep. Kongsberg Arbeiderparti bruker alle anledninger til å fronte indistrien og næringslivet i kommunen. Politisk posisjonering av Teknologibyen Kongsberg handler om å være døråpner og bruke det politiske kontaktnettverket i viktige saker for Teknologibyen Kongsberg. Kongsberg Arbeiderparti har et slikt nettverk på alle forvaltningsnivåer vi kan benytte oss av for politisk posisjonering. Det å kommunisere mulighetene sammen med næringslivet handler i stor grad om det samme, være den døråpneren og lokale politiske pådriveren for å få gjennomslag for viktige politiske saker for Teknologibyen Kongsberg. Det handler ikke bare om å åpne dørene, men å være med og være på lag med industrien hele veien. Av mange viktige saker ser vi at blant annet gjenkjøpsavtaler på militært utstyr og et potensielt nytt industrieventyr med satsing på havvind og/eller fornybare energiløsninger til offshore-industrien er eksempler hvor det gjennom politiske kanaler ligger konkrete muligheter for Teknologibyen Kongsberg.