Home print

Det skjer mye i opplevelsesbedriftene

Årets første forum for opplevelser ble holdt tirsdag 29. januar. Denne gangen var det Quality Hotel Grand som var vertskap, og det hele startet med at direktør Janne Johansen presenterte de spennende utviklingsplanene hotellet har.

Quality Hotel Grand har en visjon om å skape en attraktiv ”innendørs” gate rett utenfor hotelldørene. Med dette ønsker de å lage et område som kan benyttes året rundt og til ulike formål; et hyggelig sted for byens befolkning å være og et spektakulært område å ha både private arrangementer og bedriftsarrangementer.

Det er også en strategi for å skille seg ut i dagens tøffe konkurranse marked, og forhåpentligvis vil det bidra til at enda flere kunder vil velge Kongsberg som destinasjon. Dette kommer til å bli en innovativ og annerledes gate som binder hotellet og Magazinet Event & Konferansesenter sammen, og gir nye spennende muligheter.  I kombinasjon med Hotel 1624, som vil få nesten dobbelt så stor hotellkapasitet som Grand, gir det fantastiske muligheter til å selge inn enda større konferanser, som igjen har behov for byens attraksjoner og tilbud.

Opplevelsesnæringen presenterer seg

På dagsorden stod også orientering om visningsturen for reiselivsnæringen som vi skal ha 5. februar. Denne dagen skal vi besøke Kongsberg Skisenter og høre om hvilke visjoner og planer de har for utviklingen av skisenteret fremover. I tillegg til skisenteret sin orientering vil flere av byens tilbydere og våre samarbeidspartnere informere om hvilke muligheter som finnes som besøkende til Kongsberg i vinterdrakt. Les mer om visningsturen i nyhetsbrevet vårt neste fredag.

Hva skjer med Kongsbergmarken?

Diskusjonen rundt Kongsbergmarken i 2019 og i årene som kommer har pågått i lengre tid, både i KNFs fora og blant våre medlemmer, og ute i det offentlige rom. Vi har også mottatt henvendelser fra flere aktører som ønsker å bidra med enkeltaktiviteter. Dessverre har vi ikke klart å samle mange nok til å lage et arrangement i 2019, men vi vil fortsette dialogen med flere av disse for å se om det er noe som bør utvikles videre for å relansere Kongsbergmarken i fremtiden.

Nå legges planer og rammer for byen

Kongsberg Kommune er i gang med å revidere arealplanen, noe som vil gi føringer for hvordan byen vil utvikle seg med gater, bygninger, friluftsområder mm. Ingebjørg Trandum var derfor invitert til å orientere om planarbeidet, og motta innspill fra våre medlemmer om behov og ønsker. Kommunen tar med seg innspillene inn i arbeidet med første utkast til revidert plan som skal behandles politisk i september. Det er høringsfrist i planprogrammet 15. februar.