Home print

Besøk fra DnB til Teknologibyen Kongsberg

Onsdag 9. oktober var det flere ansatte fra DNBs hovedkontor i Oslo som tok turen til Kongsberg. De ønsket å se på mulige samarbeidsområder innenfor innovasjon og entreprenørskap, og ikke minst få kunnskap om og kjennskap til Kongsbergs næringsliv.

Dagen begynte i lokalene til Kongsberg Innovasjon i Teknologiparken, før hele følget tok den autonome bussen til Krona. Der fortsatte dialogen hos Fagskolen Tinius Olsen.

Programmet inneholdt presentasjon av Kongsbergs industrihistorie, hvordan vi samarbeider om felles planer som Industriplanen og “Vekst i Kongsberg”. Vertskapet fortalte også om Kongsberg Innovasjon og KNFs roller i dette samarbeidet, og litt om hvilke konkrete satsningsområder man har fokus på nå. Her ble for eksempel Nasjonal Digital Testarena, Kongsbergskolens ulike prosjekter og ikke minst hvordan kommunen tar i bruk ny teknologi i et bærekraftperspektiv som ved byggingen av nye Vestsiden ungdomskole.

Både Universitetet og Fagskolen er viktige aktører inn for å skape fremtidens arbeidskraft som vårt næringsliv trenger og var dermed på plass for å vise frem hvordan de satser på Kongsberg.

DNB bidro med oppdatert informasjon om hvordan banken i dag tenker om utvikling, og hva de er opptatt av når de bidrar til bla. oppstartsbedrifter og legger til rette for arenaer for vekst. Den tradisjonelle bankrollen er endret de senere årene og det var en offensiv og fremtidsrettet gjeng som besøkte Kongsberg.

Før dagen var omme var det avtalt flere oppfølgingspunkter og samarbeidsmuligheter som skal sjekkes ut i løpet av de neste ukene. Det blir spennende å se hva dette kan føre frem til – noe konkret og positivt for Kongsberg blir det helt sikkert!

De som var med fra DNB var:
• Stig Ellingsen, Digital Change manager
• Helene Holand, rådgiver i Future & Tech storkunde
• Fredrik Abel, ansvarlig for oppstart i strategiske partnerskap
• Maria Archontoulis, strategiske partnerskap utanför finansektorn
• Yngvar Ugland, leder for New Techlab
• Elisabeth Christoffersen, kunderelasjon Bedrift Buskerud
• Bodil Buch, Seksjonsleder Bedrift Buskerud