Home print

Atkins Norge har etablert seg på Kongsberg

 title=

Det er med stor glede vi ønsker Atkins Norge velkommen til Kongsberg, både som medlem i KNF og som et nytt tilskudd til Kongsbergs næringsliv.

Atkins Norge er del av et stort globalt selskap med 60.000 ansatte verden over, og nå satser de i Kongsberg med en ny digital enhet med forretningsområdet Digital Solutions. De fokuserer på å være en digitaliseringspartner innen digital engineering og store samfunnskritiske prosjekter innenfor helse, bygg og byutvikling, samferdsel og offentlig sektor.

Hovedkontoret i Norge ligger på Lysaker og de valgte å satse i Kongsberg pga det eksisterende teknologimiljøet og tilgangen på kompetanse. I tiden framover vil de jobbe for å realisere sine vekstambisjoner i området. -Det viktigste for oss nå er å få fotfeste med konkrete prosjekter og nye kunder, forteller Ken Roar Riis, Client Director i Atkins. -Nyetableringer som dette er et flott tilskudd til det eksisterende næringslivet og helt i tråd med Næringsstrategien vi akkurat har vedtatt, sier Wivi-Ann Bamrud ved KNF.

Atkins har allerede rekruttert flere lokale krefter i Hanne-Mai Eriksen, Salgsansvarlig og Øivind Ottersen som skal lede Kongsberg kontoret.