Home print

Årsmøte i DNH

Tirsdag 2. og onsdag 3. april var ledere  fra næringsforeninger og handelskammer i hele 15 byer samlet til erfaringsutveksling og årsmøte i Det Norske Handelskammerforbund (DNH) her på Kongsberg.

-Hva er DNH, spør du kanskje? Godt spørsmål! Kort fortalt er det en paraplyorganisasjon for de norske handelskammerne i deres internasjonale arbeid. DNH representerer 15 handelskamre som totalt representerer 10.000 medlemsbedrifter og 300.000 ansatte.

Styret i DNH består av Rune Rolfsen (Oslo), styreleder Marit Warnce (Bergen), Berit Rian (Trondheim), Harald Minge (Stavanger), Trude Nilsen (Tromsø) og Wivi-Ann Bamrud (Kongsberg)

Kongsberg imponerte

Siden Kongsberg var vertskapsby denne gangen, fikk næringslivet vårt muligheten til å fortelle om hva de er opptatt av for tiden, hvilke utviklingsprosjekter vi fokuserer på for tiden, hvordan vi i Kongsberg jobber sammen om for eksempel Kongsbergskolen, hvordan kommunen er en viktig samarbeidspartner for næringslivet og mye mer.

Tilbakemeldingene fra våre gjester fra hele landet var at det var imponerende å høre hvordan vi i praksis, her langt inne i skogen på Østlandet, klarer å få suksess på så mange ulike fronter. Spesielt ble det lagt godt merke til hvordan vi jobber med kompetanse og kunnskap helt fra tidlig i barneskolen, og gjennom for eksempel lærlingbedriften K- tech klarer å skaffe industrien ettertraktede fagarbeidere. Bredden i industrien vi har her, og hvordan vi sammen tenker omstilling og utvikling for å møte fremtidens utfordringer vakte også stor oppmerksomhet.

En tur i den lille gule autonome bussen ble det også tid til før det bar av sted til nydelig middag på en av byens restauranter.

Fakta om Handelskammer

Et handelskammer (Chambers of Commerce) er en medlemsorganisasjon for bedrifter, og arbeider for å fremme handel og næringslivets interesser, nasjonalt og internasjonalt. På verdensbasis er det ca. 12.000 handelskamre. Disse danner et gjensidig nettverk for å knytte forretningskontakter og fasilitere internasjonal handel. Handelskamrene er regionale, bransjeuavhengige organisasjoner. I mange land er de underlagt det offentlige med obligatorisk medlemskap for bedriftene, men i de nordiske landene, Storbritannia, Canada og USA m.fl. land er handelskamrene private organisasjoner med frivillig medlemskap.