Home print

Anbudskonkurranse på helårsdrift av sentrumsfortau

I 2012 tok KNF på seg ansvaret for helårsdrift av sentrumsfortau, det vil si brøyting, strøing og feiing av fortau på begge sider av elva. Behovet for en rasjonell og enhetlig løsning for vedlikehold av fortau i sentrum var viktig for at byen skulle fremstå som ren, pen og fremkommelig.

KNF ønsket å gjøre det enklere og rimeligere for gårdeierne å oppfylle sine forpliktelse gjennom en felles avtale for alle gårdeiere i sentrum. En god vedlikeholdsavtale ville gjøre byen mer attraktiv for alle parter. I samarbeid med kommunen registrerte vi hver enkelt gårdeier og tilhørende antall løpemeter fortau. I fjor utvidet vi avtalen i forbindelse med at kommunen overtok tidligere fylkesvei 89 og 90 fra fylkeskommunen som følge av ny E134. Dagens avtale omfatter ca. 7700 løpemeter fortau fordelt på nærmere 120 gårdeiere på Nymoen og Vestsida. Bryn Bydrift ble valgt som leverandør, et samarbeid som har fungert utmerket i alle disse årene.

KNF er unntatt lov om offentlig anskaffelse, men ønsker nå å hente inn tilbud fra flere aktører på bakgrunn av avtalens størrelse. Anskaffelsen gjelder inngåelse av rammeavtale for kjøp av tjenester til snørydding, strøing og feiing av sentrumsfortau på Nymoen og Vestsida. Anskaffelsen omfatter snørydding, strøing og feiing med maskin. Alle fotgjengerfelt, naturlige overganger og hjørner skal også holdes åpne. KNF setter som krav at tjenesten skal utføres av en og samme leverandør. Konkurransegrunnlaget ble sist uke sendt til aktuelle leverandører, og valg av leverandør vil bli gjort i god tid før jul. Avtalen starter 1. april 2021 skal gjelder for tre år, med ensidig opsjon for oppdragsgiver på 1 + 1 år.