Home print

Planleggingen er i gang

Kongsbergs jubileumskomite

En ny jubileumskomité var mandag 27.mai samlet for å på nytt sette igang arbeidet med byens 400-års jubileum i 2024.

Strategi og Omdømmesjef Håvard Fossbakken gjentok vedtaket fra Formannskapet om at det viktigste med jubileumsåret er å samle og begeistre byens innbyggere. Det skal lages en ordentlig folkefest, og samtidig bygge varige verdier for Kongsberg. Jubileumsåret må sees i sammenheng med Vekst i Kongsberg prosjektet som også lanseres i disse dager og har som hensikt å øke innbyggertallet i byen samt skape flere arbeidsplasser.

Kongsberg Næringsforum har fått rollen som prosjektleder og skal sørge for framdriften. Vi ønsker å sørge for at alle som vil bidra får muligheten, sier Håvard Fossbakken. Noen store arrangementer vil være i regi av jubileumskomiteen, mens andre store og små vil være i privat regi. Vi ønsker et mangfold på tvers som i 2014 sier Wivi-Ann Bamrud ved KNF som var med i jubileumskomitéen ved forrige by jubileum. Jubileet i 2014 ble en stor suksess og spesielt åpningsarrangementet med videokunst på kirken og hoppet på Nybrua er ting folk husker godt.

En Facebook side (Kongsberg 2024) og en webside (www.kongsberg-2024.no) for jubileet er opprettet for å informere og invitere til dialog med publikum.

Jubileumskomiteen består av Håvard Fossbakken strategi- og omdømmesjef i Kongsberg Kommune, ordfører Kari Anne Sand (tiltrer som rep. For Formannskapet), Heidi Hesselberg Løken – kommunalsjef Kultur og Velferd, Mana Rambod –Idrettsrådet, Eva Tovsrud Knutsen – Musikkrådet, Hans Petter Blokkum – konsernsjef Kongsberg Gruppen, Olaf Hallan Graven – instituttleder USN, Alfhild Skårdal – direktør Bergverksmuseet og Wivi-Ann Bamrud – daglig leder Kongsberg Næringsforum. Prosjektet ledes fra Kongsberg Næringsforum av Sverre Engelstad.