Home print

Dette mener Senterpartiet om opplevelsesnæringen

1. Hvilke målgruppe(r) bør vi satse på for å øke antall besøkende til Kongsberg? Hva mener ditt parti er Kongsbergs beste «selling point»?

Målgruppen er i grove trekk litt avhengig av årstiden. På vinteren vil hovedtyngden av turister være de som skal i skisenteret eller øvrige skiturister. For øvrig bør vi vel ta i mot de som kommer, men folk som er interessert i bergverk og historie vil sikkert synes Kongsberg er en spennende destinasjon. Vårt «selling point» vil vel fortsatt være sølvgruvene og gruvetoget, inntil det måtte komme noe annen attraksjon som slår den. Natur, friluftsliv er også et fortrinn vi har som også kan utnyttes noe mere.

2. Hvordan mener ditt parti at Mynta, Bergverksmuseet og de tilliggende områdene best bør forvaltes? Hvordan ser området ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?

Dette området er verdifullt og bør få en bruk som kommer allmenheten til gode. Det vil si,- ikke bygge det ned med boliger. Flott hvis Bergverksmuseet kan overta areal der ned slik at området kan åpnes enda mer for publikum.

3. Hva mener ditt parti om bruken av Gruveåsen? Skal det tillates å bygge ut for flere hytter, leiligheter samt sommerdrift for skisenteret og andre interessenter?

Gruveåsen bør kunne åpnes noe mer for publikum, gjennom å legge til rette for sommerdrift ved skisenteret. Tenker en kafe ved heistoppen ville kunne bidra til at flere besøkende fikk se og lære om kulturminnene i åsen. Selv om det er vernerestriksjoner i Gruveåsen bør det kunne gjøres litt mere publikumsvennlig.

4. Kongsberg har i dag ingen plasser spesielt for bobiler eller camping. Hvor viktig mener ditt parti at det er å etablere en slik plass? Hvor bør den evt. ligge, og hvordan bør et slikt tilbud driftes?

På den søndre delen av kvartenområdet vil det være ypperlig for en bobilcamp. Det vil trekke flere turister til Kongsberg og gjøre det mulig å sette fra seg bilen der for så å gå bort i byen å ta seg en øl og litt mat.

5. Hvor viktig er det for Kongsberg å ha et fysisk turistkontor? Hvem bør finansiere et slikt tilbud?

I teorien vil et fysisk turistkontor være en fordel for byen med tanke på turister og besøkende. Så er spørsmålet om dagens turister vil bruke det eller om internett gir alle svar.