Home print

Beste PopUp

PopUp Kongsberg har vært åpent 23 april til 24 juni i år. Totalt har 6 PopUp-deltakere omsatt for i overkant av 200 000, og over 5000 har besøkt lokalene i løpet av perioden.

De seks deltakerne har vært SwT Design, Makronpikene, Amberley Cosmetics, Dustbox, Cera og BangBangDesign.

Prosjektleder Honerud sier at i tillegg til at det er en del av universitetets strategi å være en aktiv samfunnsaktør, gjør de også dette for forskningens del.  – For det første er det behov for mer kunnskap helt konkret om hvordan PopUp-konseptet, som er blitt ganske populært, faktisk fungerer både for deltakere og for byen. Dessuten er dette del av et større forskningsprosjekt om entreprenørskap, og hvordan entreprenørskap fungerer, sier Honerud.

Deltakerne, de seks butikkene, har også konkurrert om å bli kåret til Kongsbergs beste PopUp, det vil si virksomheten som både har lykkes hos kundene, som bringer noe nytt, og som har en god mulighet til å lykkes videre i Kongsberg. Vinneren av årets PopUp får anledning til å benytte lokalene til sitt konsept under Jazz-festivalen.

Beste pop up

Dustbox ble kåret til beste popup. På bare en uke klarte Dustbox å omsette på høyde med de sterkeste uten å ha et produkt å levere ut. I tillegg er Dustbox det konseptet som totalt sett har det største vekstpotensialet ,og viser solid entreprenørskap. – Vi er stolte av å ha Dustbox i bybildet, og ønsker dem lykke til videre, uttaler styringsgruppen som også var jury.  – Noe av det viktigste for oss er jo om dette er noe som kan bidra til nyetableringer og læring blant entreprenører i byen, sier næringssjef i Kongsberg Ingar Vaskinn.

Bylivspris

Makronpikene overrasket både seg selv og styringsgruppen med svært gode salgstall, og ble sammen med Dustbox også en publikumsvinner. Makronpikene er en virksomhet i en helt annen skala enn Dustbox, men et kjærkomment tilskudd til bybildet, og har vist seg som gode samarbeidspartnere. Med utelukkende tilfreds kunder og gode besøkstall stakk Makronpikene av med PopUps Bylivspris. – Vi ønsker å bidra til mer liv i gata, og naturligvis å finne ut om dette er en metode som kan bidra til etableringer og mer nytenking i varehandelen, uttaler daglig leder i Kongsberg Næringsforum Wivi Ann Bamrud. Hun og resten av styringsgruppen gratulerer Makronpikene, og ønsker dem velkommen til å benytte PopUp lokalene alene eller sammen med Dustbox under Jazzfestivalen.

PopUp Kongsberg er et samarbeid mellom Kongsberg kommune, Kongsberg Næringsforum og Universitetet i Sørøst-Norge. Styringsgruppen består av Wivi-Ann Bamrud, Jan Velvin og Ingar Vaskinn, arbeidet er blitt ledet av programkoordinator ved økonomistudiene i Kongsberg, førsteamanuensis Jon Hovland Honerud.