Home print

Avtale med Pindem

Som mange av dere allerede er klar over, har KNF inngått et samarbeid med Pindem.

Pindem er en “alt-i-ett” løsning som består av Pindem selv, Mediehuset Nettavisen og Posten Norge/Bring.  Sammen har de en daglig rekkevidde på 700.000 forbrukere på nett.

Bedriftene som melder seg på får blant annet tilgang til netthandel, markedsføring, betalingsløsning, Pindems kursplattform og lokal levering med Bring.  Pindem tar ingen ”cut” av salget til de ulike bedriftene, men er ment som er verktøy som skal stimulere til økt lokal verdiskapning.

Nesten 60 forskjellige bedrifter i Kongsberg har allerede meldt seg på, og sikret seg tilgang til Pindem.  Målet med dette er å skape mer aktivitet i gatene, og bidra til at vi som er kunder enklere kan støtte våre lokale bedrifter, også online og fra mobilen.

Pindem poengterer er at de ikke skal konkurrere med eksisterende aktiviteter de ulike bedriftene har til enhver tid, men som et supplement til de aktiviteter som allerede foregår.  Pindem kommer også med egne løsninger for salgsbyrå, mediehus, og mediebyrå.

Hvis du ønsker en prat om hvordan du og din bedrift kan ta i bruk Pindem som en del av din bedrifts verdikjede, kan du ta direkte kontakt med daglig leder Ørjan Jenssen.

orjan.aleksander@pindem.no
Tlf.: 970 66 684