Home print

Kongsbergbanen – høringssvar fra KNF

 title=

Næringslivet i Kongsberg er avhengig av en konkurransedyktig jernbane mellom Kongsberg og Osloregionen.  Vi mener det er avgjørende at reisetiden ikke overstiger en time, og at togtilbudet er fleksibelt og attraktivt.

Kongsberg Teknologipark og Kongsberg Næringsforum har gått sammen om et høringssvar til Buskerud Fylkeskommune og Jernbaneverket:

Utredning Kongsberg – Hokksund, Kongsbergbanen Sak nr 201506926

Det vises til utredning Kongsbergbanen med høringsfrist 1. november. Industrien i Kongsberg er avhengig av en konkurransedyktig jernbane mellom Kongsberg og Osloregionen, inkludert Oslo lufthavn. Det er derfor avgjørende at samlet reisetid mellom Kongsberg og Oslo ikke overstiger en time, og at tilbudet fremstår som fleksibelt og attraktivt.

Bedriftene i Teknologiparken sysselsetter over 5000 ansatte hvor en viktig produksjonsfaktor er høyt utdannet og spesialisert arbeidskraft. Utfordringen for videre utvikling er tilgang på riktig kompetanse og kontakt med internasjonale miljøer. Effektiv transport mellom Kongsberg og Osloregionen er en forutsetning for å lykkes med å tiltrekke seg riktig kompetanse. Det er derfor viktig at det er god kommunikasjon helt frem til arbeidsplassene i Teknologiparken. Dette kan f.eks. løses med shuttlebuss mellom jernbanestasjonen og Teknologiparken.

Utredningen anbefaler at man går videre med Kombinasjonskonseptet (K4), noe som næringslivet generelt og industrien i Kongsberg kan støtte.

Kongsberg 8.9.2016

Kongsberg Næringsforum                        Kongsberg Teknologipark
Wivi-Ann Bamrud                                      Frank Abelsen
Daglig leder                                                 Eiendomssjef