Home print

Samarbeid for å redde arbeidsplasser

 title=

Det er gått over et halvt år siden Norge ble stengt ned og store deler av næringslivet ble sendt ut i mere eller mindre fritt fall.

Usikre tider og uvissheten om når vi kommer tilbake til en normal verden, eller hva vil den nye normalen bli, gjorde at Kongsbergindustrien måtte ta tak situasjonen.

Willy Holdahl (GKN Aerospace) leder Industrilederforum

I samarbeid med sentrale aktører som USN, NAV, partene i arbeidslivet og KNF har industrien jobbet intenst for å finne muligheter og løsninger, og en rekke tiltak er allerede i ferd med å bli realisert. – Vi jobber aktivt med flere ulike aktiviteter og tiltak som kan bidra til at vi får opprettholdt arbeidsplasser her på Kongsberg, samtidig som vi benytter anledningen til å se på utviklingsmuligheter  for å skape nye  produkter og tjenester som igjen vil skape nye arbeidsplasser her, sier leder i Industrilederforum Willy Holdahl og legger til at bevilgningen på 10. mill kroner i frontfagsoppgjøret har gitt mulighet for å starte med viktige aktiviteter.

Mye er på gang

Kongsberg Innovasjon jobber nå sammen med bedriftene for å definere hvilke utviklingsprosjekter som er relevante for omstilling til Industri  4.0 . I tillegg kartlegges tidsaktuelle kompetansebehov som ses i sammenheng med utviklingsprosjektene.

Universitetet i Sør Øst Norge vil fra januar av tilby et etterutdanningsprogram for ingeniører som ønsker å tilegne seg etterspurt software kompetanse. Les mer om dette nye tilbudet lenger ned i saken.

Det arbeides også med å definere tilbud som Fagskolen i Viken på Kongsberg skal bidra med til bedriftene.  Fagskolen sitter på en av Europas beste Industri 4.0 lab, som er et praktisk og veldig nyttig verktøy i denne transformasjonsprosessen vår industri skal være med på i tiden fremover.

Tiltakene som beskrevet over er alle en del av en helhetlig satsning på Industri 4.0 og dermed Industripiloten.

Ny etterutdanning for ingeniører skal dekke et stort udekket behov

USN og Kongsbergindustrien har utviklet ny etterutdanning som i løpet av ett år skal gjøre ingeniører i stand til å jobbe som software-utviklere. —Tilgangen på digital kompetanse er en av de store utfordringene Kongsbergindustrien står overfor nå, for å lykkes med omstillingen til den heldigitaliserte industrien. Dette studietilbudet er et av flere viktige tiltak for å få dette til, og forbedre vår konkurranseevne, sier Willy Holdahl, leder for Industrilederforum på Kongsberg.

Mange bedrifter i Kongsbergindustrien har et betydelig udekket behov for slike utviklere, og behovet er også stort andre steder i landet. Dette er bakgrunnen for at Kongsbergindustrien kontaktet USN i mai. Utviklingen av studiet har siden skjedd i ekspressfart, og allerede nå – 6 måneder senere – inviteres de første studentene til å søke.

—Kongsbergindustrien kom med et forslag til oss, som handlet om hvordan permitterte og oppsagte ingeniører kunne bli relevante arbeidstakere igjen. Dette tente vi på umiddelbart, og jeg vil berømme alle som har jobbet med å få dette i stand på rekordtid. Dette er helt i tråd med våre strategier om å samarbeide tett med både offentlig forvaltning og arbeidslivet i regionen vår, sier rektor Petter Aasen.

Torgunn Aaker leder NAV i Kongsberg

NAV Kongsberg har vært med på å vurdere relevansen av etterutdanningen, og har allerede kartlagt at det er mange lokale ingeniører som er interessert i å ta utdanningen.

—Vi ser at det stor etterspørsel i arbeidsmarked for denne type kompetanse, for ingeniører med industrierfaring. Nå skal vi bidra med å formidle dette tilbudet til aktuelle ingeniører i Kongsbergregionen, sier Torgunn Aaker, NAV-leder i Kongsberg

«Etterutdanning i programvareutvikling» skal ta imot studenter allerede i januar, og lot seg realisere som følge av de 10 millionene som ble tildelt Industripiloten som en del av frontfagsoppgjøret tidligere i høst.
Studiet vil være gratis å ta, og er rettet mot alle typer ingeniører med en bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende, som ønsker å styrke kompetansen sin innen programvareutvikling.

Det er utviklet to alternative studiemodeller:

• Deltidsstudium over 2 semestre, i alt 45 studiepoeng
• Enkeltkurs

For kommentarer og informasjon:
Petter Aasen, rektor USN mob: 995 29 024
Willy Holdahl, leder i Industrilederforum på Kongsberg, mob: 928 42 663
Torgunn Aaker, leder NAV i Kongsberg, mob: 452 86 020
Wivi-Ann Bamrud, leder Kongsberg Næringsforum, mob. 452 77 010