Home print

Kommuneledelsen engasjerer seg i næringslivet

I den vanskelige og utfordrende tiden som vi alle står midt oppe i nå, har Kongsberg kommune ved ordføreren i spissen invitert til jevnlige statusmøter med KNF og våre medlemmer.

Gjennom strukturen som KNF har opprettet med ulike bransjefora som for eksempel Industrilederforum, Forum for Handel og Forum for Bygg, Bo og Eiendom, har møtene mellom kommunens ledelse og lederne av forumene vært svært verdifulle og nyttige i denne perioden.

Tøffe dager  og stor usikkerhet for næringslivet

Sist mandag møtte ordfører Kari Anne Sand, rådmann Wenche Grinderud og Strategi- og omdømmesjef Håvard Fossbakken forum-lederne for å få en oppdatering av om hvordan det står til i næringslivet sett i lys av Koronapandemien. KNF-leder Wivi-Ann Bamrud og bransjerepresentantene Per Lunde, Solveig Storaas, Truls Klippen og Willy Holdahl kunne fortelle om tøffe dager og slitne ansatte som hver dag står på for å få hjulene til å gå rundt. Det hersker også en del usikkerhet om hva som er lov, hva som er anbefalt og hva som er klokt å gjøre i disse dager med tanke på alt fra hjemmekontor og hvordan omgås på arbeidsplassen, til arrangementer og uteliv.

Oppfordrer til normal aktivitet der det er forsvarlig

Selv om smitten så langt ikke har vært faretruende høy her i Kongsberg så påvirkes næringslivet i veldig stor grad av det som skjer i kommunene rundt oss, nasjonalt og internasjonalt. Til dette var ordføreren tydelig på at selv om helseperspektivet er det aller viktigste nå, så oppfordrer hun til å ha så ordinær drift som mulig der det er forsvarlig. Bedriftene og bransjene må selv risikovurdere hva som er klokt å gjøre i de ulike situasjonene selv om mange hadde ønsket seg en klar regel eller forbud å forholde seg til.

Vi kommer gjennom det!

Til tross for vanskelig tider for mange bedrifter og bransjer er det også de som heldigvis kan vise til tilnærmet normal drift. Mange arbeidstagere som tidligere var permittert har kommet tilbake i jobb, og flere sier at de har tro på at vi kan komme gjennom denne pandemien med dyrekjøpt erfaring og skader men likevel styrket og samlet.

I slike tider er det godt å ha korte veier mellom kommunen og næringslivet, og vi vil igjen takke ordfører for invitasjonen til denne møtearenaen.