Home print

Kommunen og næringslivet i dialogmøte

 title=

Etter annerledes sommer preget av Covid-19 og tiltakene og innstrammingene som følger den, inviterte ordfører Kari Anne Sand og rådmann Wenche Grinderud representanter fra næringslivet og KNF til digitalt dialogmøte torsdag denne uken.
Selv om det er lov, er det kanskje ikke lurt..

Ordfører og rådmann orienterte innledningsvis om status på smittesituasjonen i  kommunen, og om de utfordringene vi nå står overfor. Kongsberg kommune har stort fokus på smittetesting, og vil øke kapasiteten på dette i tiden fremover.  Testing og smittesporing krever store ressurser, blant annet i form av helsepersonell, og det kan fort bli en større belastning på en allerede hardt presset yrkesgruppe enn hva som er ønsket. Smittesporing er like viktig som testing for å begrense spredningen ved å sikre at de som kan ha vært utsatt for smitte kommer i karantene så fort som mulig.

Det er helt klart at både høsten og trolig store deler av neste år vil bli preget av store endringer i arrangementer og aktiviteter som både vi og våre medlemmer står som avsender av, eller deltar  på.  KNF kommer tilbake til en mere detaljert oversikt i neste nyhetsbrev over hvilke arrangementer som vil bli avlyst, hva som fortsatt er planlagt gjennomført som vanlig, og hvilke tiltak og eventuelle endringer vi må gjøre for å være kloke i gjennomføringen.  Som rådmann Wenche Grinderud så bra sa det  «Selv om mye er lov, og retningslinjer blir fulgt, er det ikke dermed sagt at det er klokt!».

Store forskjeller i næringslivet

Etter at ordfører og rådmann hadde redegjort for situasjonen fra kommunens side, ga lederne av de ulike forumene en kort statusoppdatering om hvordan sommeren har vært, og hvilke utfordringer de ser fremover.  Det var mye positivt å melde tilbake med tanke på handel, servering og opplevelser, og vi kommer tilbake til dette i neste nyhetsbrev med flere detaljer og tall.

I industrien er det dessverre større utfordringer, og det er stor enighet om at vi må fortsette samarbeidet fremover for å se på hva vi kan gjøre for å redusere de negative virkningene av pandemien. Alle oppfordres derfor til å gi sine innspill til KNF,  som videreformidler til både kommunen og andre beslutningstakere.  Ta direkte kontakt med KNF, eller bruk de ulike forumene og lederne av disse.

Lederne av KNFs ulike forum og nettverk har i Koronaperioden jevnlig blitt invitert til dialog med ordfører og rådmann.  Møtet  på torsdag var således en videreføring av dette gode og tette samarbeidet i en utfordrende tid for næringslivet vårt.

De som var med var:
Forum for servering:  Per Lunde, Jonas B Gundersen
Forum for handel:  Truls Klippen,  Stortorvet og Berja senter
Forum for Opplevelser:  Solveig Storaas,  Søstrene Storaas
Forum for bygg, anlegg og eiendom: Per Mikkelsen, PK eiendom
Industrilederforum: Willy Holdahl, GKN  Aerospace
Kongsberg Næringsforum:  Wivi-Ann Bamrud