Home print

KNF følger korona-situasjonen

 title=

Kongsberg Næringsforum har valgt å avlyse eller utsette samtlige av våre egne arrangementer ut april måned, og vi vurderer situasjonen fortløpende for arrangementer lenger frem i tid.

Nå er det viktig at vi alle tar ansvar for å begrense smittespredning og følge oppfordringen om å være «føre var». De fleste arrangementene vil få ny dato, mens enkelte kan bli gjennomført på alternative måter som for eksempel via skype dersom det lar seg gjøre rent praktisk.

Vi i KNF følger utviklingen nøye, og er i kontinuerlig dialog med kommunen, NHO, Norsk Sentrumsutvikling og  andre næringsforeninger i landet. Det er derfor fint om dere gir oss tilbakemeldinger på hvordan koronapandemien påvirker dere. Er det like mange kunder? Har dere fått instrukser fra sentralt hold om endring i rutiner? Har dere behov for bistand på noen måte? Kan det finnes hensiktsmessige tiltak å sette inn? Dette er en krevende tid for mange og vi må prøve finne løsninger sammen.

Store utfordringer for næringslivet i regionen

Utviklingen rundt koronapandemien byr på store utfordringer for næringslivet i regionen og mange virksomheter setter nå i verk omfattende tiltak for å hindre spredning av viruset. Samfunnet og næringslivet vil bli berørt på ulike områder, både på kort og lang sikt. Derfor er det behov for at nasjonale og lokale myndigheter setter inn kraftfulle og målrettede tiltak som kan være avhjelpende for mange av de bedriftene som nå merker konsekvensen av denne pandemien.

Hvis din bedrift har forslag/innspill på tiltak kommunen eller andre kan implementere for å lempe på noen av de utfordringene dere nå møter, hører vi gjerne fra deg og tar det med oss til kommunen og eventuelt andre instanser. Tiltak kan f.eks. være lemping på parkeringsbestemmelser, utsatt frist for innbetaling av kommunale avgifter, forsere større innkjøp o.l.

Spredningen av koronaviruset utfordrer dagliglivet og derfor også arbeidslivet. I tillegg til problematikk knyttet til handels- og vareleveranser, transport, møtevirksomhet og annet eksternt, påvirker situasjonen også forholdene internt på arbeidsplassen. Spørsmålene og utfordringene er mange, og næringsforeningen i Drammen har laget en artikkelen hvor de gir noen viktige påminnelser og gode råd https://www.vikenvest.no/rad-til-bedrifter-om-korona/.