Home print

Stor deltagelse på kurs i Incoterms®

 title=

Etter 4 års revisjonsarbeid foreligger nå de nye og reviderte Incoterms® 2020 som trer i kraft 1.1.2020.

Onsdag 25. september var over 80 deltakere fra næringslivet i, og utenfor Kongsberg samlet på Magazinet på Quality Hotell Grand hvor ICC Norge i samarbeid med Kongsberg Næringsforum arrangerte introduksjonskurs i de nye Incoterms®. Kurset ble holdt at Christian Lien som er en av Norges fremste eksperter på området.

Incoterms® er standardiserte internasjonale leveringsbetingelser, som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner. Klausulene angir hvem som til enhver tid har risikoen for gods underveis, hvem som skal betale kostnadene og hvilke forpliktelser kjøper og selger har. Incoterms® er som kjent viktig for både selgere, kjøpere, logistikkpersonell, transportører og speditører samt økonomi og dokumentasjon/compliance medarbeidere.

Blant hovedpunktene på kurset var Incoterms® og deres funksjon ved kjøp, salg og transport av varer, Incoterms® forhold til avtaleretten, kjøpsretten, transportretten og forsikringsretten samt Incoterms® forhold til internasjonale kjøp og salg. Kurset innebar også en detaljert gjennomgang av endringene og hva som er nytt i Incoterms® 2020.

Kurset var først og fremst beregnet på de som jobber med logistikk og internasjonalt salg, men var også relevant for advokater/juridisk personell.