Home print

Unikhet og fortrinn i Kongsberg

Regionenes unikhet og fortrinn i Buskerud – nå samles et ekspertpanel for Kongsbergregionen!

Buskerud fylkeskommune har igangsatt et prosjekt som skal bane vei for smartere og mer presise næringsstrategier i kommuneregionene i fylket. Buskerud er et stort og sammensatt fylke, med et sterkt og allsidig næringsliv. Tiden er inne for å forsterke samhandlingen i fylket, med næringslivet i førersetet. Kongsberg næringsforum organiserer nå et ekspertpanel som skal bidra inn i denne prosessen.

Våre regionale fortrinn

Ekspertpanelet for Kongsberg skal komme sammen på to halvdagsmøter; Verksted 1 «Det store bildet» i april og Verksted 2 – «Strategiske anbefalinger» i mai.

Ekspertpanelet skal bidra til å konkretisere regionale fortrinn og se fremover, med blikket rettet mot 2033. Målet er å bane vei for klarere prioriteringer, både i vår region og i Buskerud som helhet. Det skal blant annet snakkes om samhandlingen om innovasjon på kryss og tvers i fylket.

Verkstedene ledes av erfarne fasilitatorer fra Dietz Foresight og Oxford Research på vegne av Buskerud fylkeskommune.