Home print

Trainee Kongsberg

 title=

26. september introduserte vi Trainee Kongsberg for våre medlemmer.  Kongsbergregionen har mange spennende jobbmuligheter for nyutdannede med høyere utdanning.  Trainee Kongsberg er et samarbeid mellom Kongsberg Næringsforum, Høgskolen i Sørøstnorge (HSN) og bedrifter i regionen.

Frem mot 1. desember, vil vi ta kontakt med bedrifter i Kongsbergregionen for å informere om konseptet.  Hvis din bedrift ønsker å vite mer om Trainee Kongsberg så ta kontakt!

Om programmet

Trainee Kongsberg ønsker å tiltrekke seg unge, kloke hoder som er interessert i å se hva vår region kan tilby av spennende arbeidsplasser. Vi ønsker å gi gode kandidater en mulighet til å bli kjent med et rikt og spennende næringsliv i sterk utvikling. Deltakerne får et innblikk i ulike virksomheter med bredde og mangfold i forhold til produkter, markeder, bransjer, kompetansebehov og organisering. Etter endt program har traineene fått et spennende nettverk, samt faglig og personlig utvikling.

I rekrutteringsprosessen legges det vekt på kandidatens formelle kompetanse, personlighet og motivasjon – samt tilknytning til Kongsbergregionen.
• Programvarighet 18 måneder
• Mulighet til å bygge et sterkt og bredt nettverk
• Gir god kjennskap til regionens næringsliv
• Fagsamlinger, bedriftsbesøk og andre spennende møteplasser
• Fri deltakelse på flere av Kongsberg Næringsforums arrangementer
• Mulighet til å delta på Høgskolens lederprogram

Konsept og bakgrunn

Traineeprogrammet  driftes og eies av Kongsberg Næringsforum, i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Driften finansieres av bedriftene som deltar i ordningen.  Konseptet ble først lansert våren 2009 i Drammensregionen, hvor man har hatt ett kull hvert år siden starten.  I Ringeriksregionen har man også startet opp programmet.

Trainee Kongsberg gir nyutdannede toppkandidater mulighet til å bli kjent med de lokale bedriftene i en regionen vår. Deltakerne får innblikk i ulike virksomheter med bredde og mangfold i forhold til produkter, markeder, bransjer, kompetansebehov og organisering. Bedrifter fra både privat og offentlig sektor kan delta, og programmet gir deltakerne innsikt, spennende nettverk samt faglig og personlig utvikling.

Oppfølging gjennom programmet

Heidi Sandvold er KNFs prosjektleder

Kongsberg Næringsforum er programadministrator og stiller med prosjektleder som følger traineene, og koordinerer deltakerbedriftene gjennom programmet. I hver bedrift taes traineen  hånd om, og fulgt opp av bedriftens ledelse og en egen kontaktperson.

Traineen gies en grundig innføring i bedriften og dens virksomhet, og kan i løpet av perioden jobbe innen ulike deler av bedriften. Traineen vil kunne bli gitt selvstendige prosjekter i løpet av traineeperioden i den enkelte bedrift. I løpet av traineeperioden på halvannet år vil det være faglige og sosiale samlinger hvor traineene, kontaktpersonene i bedriftene og representanter fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Kongserg Næringsforum deltar. Gjennom bedriftsbesøk til deltakerbedriftene og andre relevante bedrifter og samfunnsinstitusjoner blir traineene bedre kjent med Kongsbergregionens mangfold og muligheter. Det tas også sikte på å gjennomføre en internasjonal studietur mot slutten av programperioden (i tredje periode).

Ansettelsesforholdet

Traineene blir formelt ansatt i et halvannet års engasjement med Kongsberg Næringsforum som formell arbeidsgiver. Derfra blir traineene utplassert i sine respektive bedrifter. Deltakelse i traineeprogrammet gir med andre ord ikke fast ansettelse underveis eller etter fullført program.  Traineene kan ønske å bli tilknyttet konkrete bedrifter, men ved deltakelse i programmet forplikter traineen seg til å arbeide i de bedriftene han eller hun blir tildelt. Traineene vil ved tiltredelse få beskjed om hvilke bedrifter de skal være i gjennom programmets tre halvårsperioder.

Traineene vil få normalt gode og konkurransedyktige lønns- og ansettelsesforhold i programperioden.


Trainee Kongsberg

 title=

Ønsker du å tiltrekke deg de unge, kloke hodene?  Har du lyst til å gi nyutdannede en unik start og solid kjennskap til vår regions næringsliv?

Kongsberg Næringsforum og Høgskolen i Sørøst-Norge planlegger nå oppstarten av programmet “Trainee Kongsberg”.  Dette gir din bedrift en unik mulighet til å synliggjøre dere som en spennende og utfordrende arbeidsplass.  Programmet gir et godt rekrutteringsgrunnlag for høyere kompetanse, og tiltrekker nyutdannede og dyktige unge arbeidstagere til Kongsberg.

Trainee-programmet er en gjennomprøvd modell som har rullet og gått i Drammensregionen i 8 år, og tilbakemeldingene fra deltagerbedriftene og -traineene har vært svært positive.

Informasjonsmøte om Trainee Kongsberg

Vi inviterer til frokostmøte tirsdag 26. september kl. 8.00 for å presentere Trainee Kongsberg.  Meld deg på møtet her > Deltagelsen er selvfølgelig gratis, og helt uforpliktende.

Dette sier deltagerbedriftene
  • ”Traineene er initiativrike og nysgjerrige, de er operative fra dag en”
  • ”Vi klarer ikke selv å lykkes så godt med rekrutteringen som dette programmet gjør – for oss er det en fantastisk måte å tiltrekke bedriften høy kompetanse”
  • ”Vi lærer mye av traineene våre – de kommer med nye innfallsvinkler og bidrar til bedre løsninger for bedriften”
  • ”Trenger du å få fart på et prosjekt anbefaler jeg på det sterkeste å ansette en trainee!”