Home print

Problemer med tagging i sentrum

Tagging er dessverre et stort problem i Kongsberg for tiden. Det er viktig å få fjernet tagging snarest mulig, både fordi det forsøpler byen visuelt, men også fordi effekten av tagging må reduseres.

Husk å anmelde alle forhold til politiet så snart tagging oppdages!

Dersom du har vært så uheldig å fått tagget gården din kan du få hjelp til å fjerne taggingen. Kongsberg Næringsforum har innhentet tilbud fra to aktører, som begge får gode skussmål.

Ta direkte kontakt med:

Jan Jensen, tlf. 924 00 813, vpussjj@online.no
Oppstartskostnader kr. 2000,- eks mva
Deretter 250,- per løpende m2 eks mva.

MTN SERVICE v/Michael, tlf. 92 46 90 37, mtnservice@hotmail.com
Grafittifjerning:
Ubehandlede overflater opp til en kvm kr 387.- eks mva
Behandlede overflater opp til en kvm kr 107.- eks mva
Utkjøringspris kr 1500.- eks mva pr oppdrag/adresse

Grafittibeskyttelse

Vask og impregnering med pss20 ( el lign.) pr kvm kr 122.- eks mva
Utkjøringspris kr 1500.- eks mva pr oppdrag