Home print

Om Sertifiseringer

Mange importland krever at opplysningene i eksportdokumentene sertifiseres av et handelskammer. Hos oss gjøres dette ved at dokumentene stemples og signeres. Denne tjeneste kan også benyttes på web, gjennom systemet eCert.  Klikk på knappen under for  ytterligere informasjon og registrering

I tillegg driver handelskammeret en utstrakt rådgivning i dokumentrutiner og dokumentbruk. Kravene til opprinnelsesdokumentene varierer fra land til land, og Oslo Handelskammer har etterhvert bygget opp en betydelig ekspertise i slike spørsmål.

Vær oppmerksom på at opprinnelsesdokumentene også kan kreves stemplet av importlandets konsulat/ambassade.

Også andre dokumenter, som f.eks. agentavtaler, firmaattester og forskjellige former for erklæringer, kan kreves sertifisert av et handelskammer.  Innen EU/EØS-området benyttes varesertifikat EUR.1 og fakturaerklæring, som ikke skal legaliseres av et handelskammer.

Prisliste 2018