Home print

Selskapsmøte onsdag 2. mai

Onsdag 2. mai kl. 17.00 avholder Kongsberg Næringsforum SA selskapsmøte for driftsåret 2017.  Vi ønsker alle medlemmer velkommen til oss på Kirketorget 4.

Dagsorden

Velkommen og åpning av møtet  v/styreleder Torstein Aakre

Sak 1  Årsmelding for 2017

Sak 2  Regnskap for 2017, styrets beretning og revisors beretning

Sak 3  Budsjett 2018

Sak 4  Valg av styre

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Styrets leder Torstein Aakre, e-post: torstein.aakre@s1bv.no, mob. 400 50 030
Daglig leder Wivi-Ann Bamrud, e-post: wab@knf.kongsberg.no, mob. 452 77 010.

Her finner du saksdokumentene til selskapsmøtet: