Home print

Rolf Qvenild fikk hedersprisen

Sammen med Sparebank1 Buskerud Vestfold og KONGSBERG Gruppen kunne vi med stor glede dele ut KNFs Hederspris for aller første gang under årsfesten vår.

Det var sterke kandidater til denne aller første Kongsberg Næringsforums Hederspris – alle sammen har dew bidratt til å sette Kongsberg på kartet. En av de nominerte kandidatene skiller seg imidlertid særlig ut.

Rolf Qvenild har en fantastisk historie på Kongsberg. Han har jobbet for å styrke det teknologiske miljøet her helt fra han kom hit på 60-tallet og frem til i dag. Ikke minst har hans engasjement for å knytte næringsliv og akademia nærmere sammen skapt grobunn for kreativitet, nyskaping og arbeidsmuligheter.

Årets hedersprisvinner stod lenge sentralt i Kongsberg-Industrien. Etter sin tid i industrien engasjerte han seg sterkt i akademia, og med sitt kontaktnett innenfor både akademia og næringsliv har han jobbet utrettelig for Kongsberg. Rolf har vært svært viktig i arbeidet med opprettelsen av Systems Engineering-studiene ved høyskolen. Hans kunnskap og engasjement for ny teknologi har gitt mange muligheter for samarbeid på tvers av både næringsliv og studier.

Qvenild har også vært styreleder i to perioder i KNF fra 1992 til 1994 og fra 2009 til 2010, og han var svært aktiv og engasjert i dette arbeidet.

Som pensjonert toppleder skulle man tro at man ble mindre aktiv, men Rolf viser initiativ, engasjement og en unik evne til samarbeid og nettverksbygging som mange i både lokalt næringsliv og i lederposisjoner utenfor Kongsberg har hatt stor nytte av.

Selv nå i sitt åttiende år jobber han fortsatt med å undervise studenter, øke samhandlingsgraden mellom Akademia og næringslivet og med å styrke Kongsberg sin posisjon i den internasjonale konkurransearenaen. I sin undervisning har han en unik egenskap i å kunne by på både sine faglige og ikke minst personlige erfaringer, og årets prisvinner setter spor hos sine studenter.

Han er virkelig PÅ, og han bygger nettverk og relasjoner overalt hvor han beveger seg.  Årets vinner kom fra Holland kvelden før utdelingen, der han har forhandlet med flere andre europeiske universiteter om EU-prosjektmidler for å styrke Kongsbergs teknologiske og akademiske posisjon i europeisk sammenheng – eller som han sa selv ”for at Kongsberg skal bli best”!

Prisen består av et diplom, samt kr. 25.000,- som i henhold til statuttene skal øremerkes videreutvikling eller andre formål som er relatert til begrunnelsen for prisen, og Rolf Qvenild fikk vel fortjent Kongsberg Næringsforums Hederspris 2018.