Home print

Vi presenterer vårt nyeste forum

 title=

Stinn brakke på første møte

Nytt av våren i forum-sammenheng er «Ledernettverket». De som deltar i nettverket har to ting til felles – de er kvinner og de bedriver ledelse eller har kunnskap og kompetanse innenfor ledelsesfeltet.  Det første møtet ble arrangert torsdag 16. mars, og hele 30 personer deltok på den første samlingen.

Gjennom årene har vi fått flere henvendelser fra medlemmer som har hatt et ønske om å få et slikt nettverk.  I 2015 fikk vi et nytt medlem hos oss – EKY kompetanse drevet av Eli-Karin Yndestad. Det viste seg at Eli-Karin hadde drevet et tilsvarende nettverk på Voss med stor suksess, og ideen om å få til noe lignende på Kongsberg begynte å ta form.

Med hjelp fra erfarne nettverksledere satte vi igang!

Eli-Karin Yndestad, driver av EKY Kompetanse har lang erfaring med nettverksarbeid. Det hele startet som et tiltak ved kompetanseutvikling i undervisningssektoren. Senere har hun vært engasjert av flere organisasjoner for å hjelpe dem å bygge opp ulike nettverk, og hun har også holdt flere kurs om hvordan drive nettverk. I 2007 startet hun et grûnder- og ledernettverk for kvinner på Voss.  Kongsberg Næringsforum og EKY Kompetanse besluttet derfor å starte et samarbeid om å etablere et ledernettverk for kvinner i Kongsberg som skulle gå på tvers av bransjer, fag og profesjoner. Erfaring viser at deltakere i slike nettverk har mye å lære av hverandre, selv om de tilhører ulike bransjer. Møtene har et fast faglig opplegg som Eli-Karin har ansvaret for å drive, mens KNF sin rolle vil være å fasilitere og å bistå Eli-Karin underveis.

Hvorfor dette nettverket?

Målsettingen med denne etableringen er UTVIKLING, både faglig og personlig. Nye perspektiv på ledelse gjennom kunnskap, innsikt og forståelse. Skape RELASJONER. Knytte og utvikle kontakter på tvers av bransjer, fag og profesjoner. Dele kunnskap og erfaringer.Skape MULIGHETER. Gjennom ny kunnskap og flere relasjoner se muligheter for personlig, faglig og forretningsmessig utvikling. Flere synlige kvinner i lederstillinger. Første halvår har vi satt opp følgende datoer: 16. mars, 20. april og 8. juni.

Dersom dette er noe som du kunne tenke deg å være en del av, så ta gjerne kontakt med oss. Heidi J. Sandvold er KNFs kontaktperson til nettverket.