Home print

NFD på Kongsberg-besøk

Det er mange som vil besøke Kongsberg om dagen for å høre om alt det spennende som skjer her. KNF er ofte koordinator for disse besøkene, noe vi også var da NFD sist uke kom til byen.

Hvert år arrangerer Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) “NFD ut i landet”. Dette innebærer at alle departementets ansatte drar ut på forskjellige bedriftsbesøk over en gitt tidsperiode.Formålet med dette tiltaket er å synliggjøre NFD og de fagområder som departementet arbeider med, og samtidig legge til rette for at næringslivet kan komme med direkte innspill til departementets ansatte. Dette er en god arena for næringslivets å belyse hvilke utfordringer og muligheter man står overfor både i det daglige og på lengre sikt.

En stor delegasjon fra en rekke fagfelt

12 personer fra ulike avdelinger i departementet kom på besøk til Kongsberg onsdag 11. april. Alt fra avdeling for skatt og eierskap til maritim avdeling, konkurranse og politikk. De fikk høre om hvordan Kongsberg ser på fremtiden, spesielt innenfor temaet havrommet – olje, gass og maritime satsninger, men også andre spennende og aktuelle områder som Kongsberg er engasjert i.

På programmet sto blant annet omvisning hos Kongsberg Maritime og presentasjoner om havrommets muligheter fra Kongsberg Gruppen og TechnipFMC. Departementets ansatte fikk også innsikt i Kongsberg som nasjonal testarena for industriell satsing på autonomi av Kongsberg kommune og Semcon Devotek.