Home print

Forum og møteplasser

 title=

Kongsberg Næringsforum gir medlemmene tilgang til en rekke nettverk og fora.  Savner du en møteplass?  Gi oss et innspill – kanskje kan det bli starten på et nytt nettverk for din bransje.  Lurer på på hvilke aktiviteter og arrangenter som har vært i de ulike nettverkene?  Klikk deg inn på de ulike forumene og nettverkene nedenfor, og se hva som har skjedd tidligere.

Ønsker du å delta i ett eller flere av våre fora? Her  kan du registrere deg >


Forum for opplevelser

Medlemsbedrifter innen handel, attraksjoner, restauranter og overnatting samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer.  Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer.


Handelsforum

Medlemsbedrifter innen handel samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer.  Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer.


Industrilederforum

8 av medlemsbedriftene innen industri i Kongsberg Næringsforum etablerte 10. mars 2017 Industrilederforum. En møtearena med mål om å sette fokus på viktige saker for industrien, ha en felles stemme, og sikre at helheten blir ivaretatt.


INNINN® – International Network of Norway

INN® – International Network of Norway Kongsberg division, «INN Kongsberg» for short, offer tailor made relocation programs to support new employees and assignees from all over the world to make their transition to Norway as smooth as possible.  Your company will have the benefit of recruiting employees who feel valued and appreciated, and who quickly become settled in and productive in the work environment. A happy employee is a productive employee, and is also more likely to remain satisfied and loyal.


Kongsberg 40-tusen

Forumet samler tomteutviklere, utbyggere og andre relevante aktører i Kongsberg og regionen.  Formålet er å gjøre tiltak for systematisk arbeid for økt og målrettet boligbygging i Kongsberg, og forbedre synligheten av gode prosjekter i Kongsberg og regionen, og få flere til å ønske å flytte hit.


Lederforum illustrasjonLederforum

Lederforum er en møteplass for faglig og sosialt påfyll for våre medlemmer som er ledere/mellomledere i små og mellomstore bedrifter.  Forumet er “brukerstyrt”, hvilket vil si at det faglige innholdet bestemmes etter innspill fra deltagerne.  Det er viktig for oss at du som medlem og deltager i Lederforum går fra møtene mer inspirert og oppdatert enn da du kom!


Logistikkforum

I samarbeid med flere av byens fremste eksportører, etablerer vi nå Kongsberg Logistikkfourm – for deg som representerer vareeier og jobber med grensepasserende vareforflytning!


Medlemsmøter

På de åpne medlemsmøtene tar vi opp temaer og saker som er aktuelle for alle medlemmer, uansett bransje og størrelse.  Følg med på “Hva skjer” for å holde deg oppdatert på når de ulike temaene står på kalenderen.


Vestsida Arena

Vi inviterer gårdeiere på Vestsida til en arena for økt attraktivitet for bydelen.  Hvordan skal Vestsida være i fremtiden? Og hvordan skal jeg som gårdeier ta de rette valgene?  Nå etablerer vi «Vestsida Arena»! Hvordan kan vi sammen øke attraktiviteten til bydelen? Hvordan skal vi samarbeide som konkurrenter?


Waterhole 531x536Waterhole

Waterhole Kongsberg er et samarbeid mellom Kongsberg Næringsforening, NHO Buskerud, NITO, Tekna og DNB.  Waterhole arrangeres på Kongsberg Vandrerhjem 4 ganger i året. Gratis adgang for alle  –  Ingen påmelding  –  Gratis frokost