Home print

Nettverk for kvinnelige ledere

 title=

Et nettverk for deg som ønsker faglig, personlig og forretningsmessig UTVIKLING gjennom ny kunnskap, innsikt, inspirasjon, støtte og utfordring. Et nettverk som gir mulighet for å skape RELASJONER gjennom å knytte og utvikle kontakter på tvers av bransjer, fag og profesjoner og gjennom å dele kunnskap og erfaringer. Et nettverk som skaper MULIGHETER gjennom å dra nytte av, og å utvikle hverandres kompetanse.

Kontaktperson KNF:  Heidi J. Sandvold

2017


Nærmere 30 år i ulike lederroller – refleksjoner om å være en god leder

Dette er tittelen på Kristin Francks foredrag.  Hun deler sine refleksjoner om det å være leder.  Hva har vært hennes viktigste fokusområder i ledergjerningen?  Hvordan har hun løst ting rent praktisk?


Kommunikasjon

Tittelen er «Du og jeg og vi to» og tar for seg temaer som:
Alt det rare som skjer i kommunikasjon. Lær å stille gode spørsmål. Bli en aktiv lytter. Egen og andres væremåte og kommunikasjonsstil.


Selvledelse

Siste samling i Ledernettverket før ferien tok bla. opp selvledelse og metoder for fokustid.  Ledernettverket er et samarbeid mellom EKY Kompetanse og Kongsberg Næringsforum.


Den første ordinære samlingen i ledernettverket

– et nettverk for deg som er daglig leder i SMB eller mellomleder i en større bedrift.  Les mer her >


“Min karrierevei – våg å gripe muligheter!”

«Min karrierevei – våg å gripe muligheter»! Wenche Andersen er nylig ansatt som konserndirektør for Stabsfunksjoner i Kongsberg Gruppen.  Nettverket er for kvinner som er daglig leder i SMB eller mellomleder i en større bedrift til et nytt nettverk for utvikling, relasjoner og muligheter. Les mer her >