Home print

Næringsstrategien 2014 – 2024

“Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.”  Det er den uttalte visjonen i Kongsberg kommunes næringsstrategi.

Formannskapet er næringsutvalget i Kongsberg, og er det politiske utvalget som har drevet fram det strategiske arbeidet som presenteres her. Formannskapet har gitt mandat til rådmannen å etablere et næringsnettverk som har jobbet faglig sammen med rådmann i utarbeidelsen av denne næringsstrategien.

Næringsnettverket består av representanter fra næringsliv og høgskole, og ledes av rådmannen ved næringssjefen. Dette er en næringsstrategi med langsiktig fokus – 2024, som et felles langsiktig politisk mål. Strategien gjelder for hele kommunen, uavhengig av lokalisering, sted og bransje.

Næringsstrategi forside

Se hele Næringsstrategi 2014 – 2024 her >

Her kan du se kortversjon av Næringsstrategi 2014 – 2024 >

Næringslivet i Kongsberg går bra. Men det er behov for en offensiv kommune for å sikre at industrilokomotivene, som er motoren i den regionale utviklingen, også i fremtiden satser i Kongsberg.