Home print

Hold av dagen og kvelden torsdag 15. mars.  Da introduserer vi Merge’n Mix!  Dette er Kongsbergs nye B2B-møteplass og den første B2B-messen i KNFs regi.  Dagen avsluttes med vår aller første årsfest.  Meld deg på innen fredag 23. februar!

B2B-messen

Her får du muligheten til å gjøre deg og din bedrift kjent, og møte bredden av byens næringsliv fra ulike bransjer. En dag som kan gi deg nye samarbeidspartnere og kunder!
Vår målsetting med dagen er å åpne dører for ny business og nye muligheter for deg! Dagen skal synliggjøre mangfoldet i næringslivet, rive ”siloene” og gi deg en liten dose faglig påfyll.

Stand

– gir deg mulighet for både å stå på stand og delta på speed dating. Stands – her får bedriftene presentert seg og sine produkter og tjenester for hverandre. Vi oppfordrer alle som deltar om å stille med min. 2 personer for at dere både skal få presentert dere, og benytte muligheten til å snakke med de andre som er i Smeltehytta denne dagen.

Speed Dating

– få mulighet til et møte med din drømmekunde! Er det noen du virkelig ønsker å presentere bedriften din for? Bruk denne muligheten til å vise frem hva din bedrift kan tilby, og få impulser fra andre mennesker og virksomheter! Målet med speed datingen er å skape nye relasjoner og gjøre business med hverandre. Dette er en spennende og annerledes arena for næringsdrivende hvor man raskt og effektivt kan presentere seg for hverandre i en såkalt «speed-date». Erfaringene fra andre steder viser at dette er nyttig, og at både små og store bedrifter har utbytte av å delta. Forbered deg godt – bruk dagen aktivt – skap nye muligheter for deg og din bedrift!

Merge’n Mix B2B-messe foregår fra kl. 12.00 til kl. 16.00 i Bergverksmuseets Smeltehytte.  Bedriftsstandene blir stående hele tiden, mens speed datingen vil gå av stabelen fra kl. 14.00 – 16.00.
Pris for KNF-medlemmer: kr. 1.350,- ekskl. mva.
Pris for bedrifter som ikke er medlem i KNF: kr. 2.500,- ekskl. mva.
Prisen inkluderer enkel lunsj for inntil 3 personer.

 


Årsfesten 2018

Dette er kvelden hvor hele byens næringsliv skal feire seg selv! Det skal vi gjøre i godt selskap med god mat og drikke, og vi skal ære de som æres bør gjennom taler og priser.

Vi pynter Smeltehytta på Bergverksmuseet til fest, og byr på en kveld med god mat, godt selskap og underholdning. Ikke minst gleder vi oss til å dele ut Serviceprisen 2018 og KNFs Hederpris.

Årsfesten starter kl. 19.00.
Pris pr. person: kr. 525,- ekskl. mva.
Vinpakke kan kjøpes for kr. 295,- ekskl. mva.

 

Serviceprisen 2018

Nominasjonsprosessen til årets Servicepris startet rett over nyttår, og utdelingen vil skje under vår aller første årsfest.  Bortsett fra flytting av tidspunkt for kåringen av årets servicebedrift, er prosedyren den samme. Gjennom presentasjoner i Laagendalsposten og folkeavstemminger skal vi finne den i Kongsberg som med rette kan kalle seg den beste servicebedriften.

En helt ny pris

Det er mange i Kongsbergs mangfoldige næringsliv som bruker tid, fritid og krefter på saker som gagner flere, og som strekker seg utover bunnlinja.

Sammen med Sparebank1 Buskerud Vestfold og KONGSBERG Gruppen er vi derfor stolte over å kunne dele ut KNFs Hederspris for aller første gang.  Hedersprisen, som består av et synlig bevis og kr. 25.000,-,  skal gå til en person eller bedrift som gjør noe positivt for Kongsbergs næringsliv utover egen virksomhet og egeninteresse, og noe som setter spor også utenfor egen bransje.

Vi håper at prisen vil bidra til økt motivasjon, engasjement og næringsutvikling både blant etablerte bedrifter og nyetablerere i alle bransjer.  Prisen er ikke forbeholdt KNFs medlemmer.

Statutter og retningslinjene for kåringen nå klare.  Juryen som innen den store kvelden skal velge en verdig vinner består av ordfører Kari Anne Sand, Håvard Fossbakken fra Kongsbergregionen, Torstein Aakre fra Sparebank1, Hans Petter Blokkum fra Kongsberg Gruppen, Ingvild Sedahl fra Kongsberg Innovasjon, Grethe Karin Berg fra NHO Buskerud, Else Storaas fra Søstrene Storaas Hotell og Berit Storfossene fra Kongsberg Næringsforum.