Home print

Bli med på Workshops

Den positive utviklingen Kongsbergsamfunnet har hatt gjennom mange år er drevet av at industrien lykkes internasjonalt. Et samstemt næringsliv pekte i januar på industrien som viktigste vekstdriveren i lokalsamfunnet.

I forbindelse med Kongsbergs arbeid med næringsstrategien og masterplan 2030 har næringsavdelingen i kommunen spørsmåle til dere som driver innen handel eller reiseliv og opplevelser er hvordan kan din næring gjøre nytte av dette til egen vekst og utvikling? og hvordan kan din næring være med å underbygge Kongsbergs attraktivitet for internasjonale virksomheter?

Klikk for invitasjon, dato og påmelding 🙂