Home print

KNFs Hederspris

Sammen med Sparebank1 Buskerud Vestfold og KONGSBERG Gruppen er vi stolte over å kunne dele ut KNFs Hederspris for aller første gang.

KNF jobber for å skape vekst og sikre at byen og regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og bo her og målet med prisen å hedre personer eller bedrifter som bidrar til dette.

Kandidaten til KNFs Hederspris vil derfor være en person eller bedrift som gjør noe positivt for Kongsbergs næringsliv utover egen virksomhet og egeninteresse, og gjerne noen som setter spor også utenfor egen bransje.  Vi håper prisen vil bidra til økt motivasjon, engasjement og næringsutvikling både blant etablerte bedrifter og nyetablerere i alle bransjer.

Prisen er ikke forbeholdt KNFs medlemmer.

Vinneren kåres på Årsfesten

 

KNFs Hederspris skal deles ut årlig i forbindelse med årsfesten vår, og kandidatene kvalifiserer seg gjennom ekstraordinær innsats innenfor et eller flere av følgende kriterier:

• synliggjøre og videreutvikle Teknologibyen Kongsberg
• utvikling av en felles bo- og arbeidsregion med Kongsberg som motor
• samarbeid med Kongsberg kommune som vertskap for byens næringsliv
• skape og drive arrangementer eller andre tiltak som fremmer Kongsbergs attraktivitet
• bidra til økt innovasjon og nyskaping i næringslivet
• styrke samarbeidet mellom det offentlige, utdanning og næringslivet
• tiltrekke og beholde kompetente medarbeidere i alle deler av næringslivet
• bidra til økt samarbeid, deling og åpenhet i næringslivet

Vi vil vite hvem DU mener fortjener prisen

Nå gleder vi oss til at nominasjonene fra dere der ute i byens næringsliv skal strømme inn. Sammen med en dedikert jury vil vi finne frem til en verdig vinner som vil motta 25.000 kroner som øremerkes videreutvikling eller andre formål som er relatert til begrunnelsen for prisen.

 

 

Juryen som innen den store kvelden skal velge en verdig vinner består av ordfører Kari Anne Sand, Håvard Fossbakken fra Kongsbergregionen, Torstein Aakre fra Sparebank1, Hans Petter Blokkum fra Kongsberg Gruppen, Ingvild Sedahl fra Kongsberg Innovasjon, Grethe Karin Berg fra NHO Buskerud, Else Storaas fra Søstrene Storaas Hotell og Berit Storfossene fra Kongsberg Næringsforum.